Środa, 16 sierpnia 2017
***********************************

"Spotkanie z Poezją" w Collegium Gostomianum - listopad 2016 r.

W dniu 10 listopada odbyło się kolejne „Spotkanie z Poezją”, poświęcone twórczości Antoniego Słonimskiego i Leopolda Staffa oraz wierszom i pieśniom patriotycznym.

W spotkaniu wzięli udział: podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy  w Sandomierzu wraz z opiekunem Panem Marcinem Wąsikiem,:Pani Barbara Chmielewska i Pani Aleksandra Pawłowska-Mazur z Miejskiej Biblioteki im. Jana Długosza w Sandomierzu; Dyrektor Collegium Gostomianum Pan Krzysztof Zieliński; uczniowie Collegium Gostomianum: Sylwia Śledź – 3e, Kacper Burek, Kamila Papka, Marcin Krakowiak, Aleksandra Krysa, Bartłomiej Kielasiński - 2f, Iga Delegiewicz – 3a,  Agnieszka Krala, Karolina Staszkiewicz, Sara Gaweł, Weronika Kaczmarczyk – 1b, Dominik Domoń - 2d oraz nauczyciele: Agnieszka Kunys-Łukawska, Bożena Myl-Ciszkiewicz, Krystyna Chmielowiec, Marta Korzynek.

Uczestników comiesięcznych „Spotkań z Poezją” gościliśmy w Collegium Gostomianum.

Następne spotkanie odbędzie się w grudniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Serdecznie zapraszamy.

Marta Korzynek

foto: Marta Korzynek