Poniedziałek, 10 grudnia 2018
***********************************

"Pierwszaki" w Miejskiej Bibliotece Publicznej

„Pierwszaki”  w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Jak co roku, we wrześniu i w październiku, młodzież wszystkich klas pierwszych Collegium Gostomianum odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jan Długosza w Sandomierzu. Uczniowie mieli możliwość zobaczyć Dział Starodruków i Zbiorów Specjalnych, z najstarszymi książkami i czasopismami, których opiekunem jest Pani Małgorzata Rzeszowiak.  Najstarszy egzemplarz pochodzi z 1683 roku, a jest to „Geometra Polski…” Stanisława Solskiego. Młodzież zobaczyła także cenne pozycje, tzw. „Sandomiriana” – zbiory dotyczące Sandomierza i okolic, wydane w XIX wieku i na początku XX wieku.

Uczniowie odwiedzili Dział Zbiorów Audiowizualnych, których opiekunem jest Pani Aleksandra Pawłowska - Mazur. W Czytelni, Pani Marta Chorab zapoznała uczniów z historią oraz z regulaminami biblioteki oraz zachęciła do współpracy w różnych przedsięwzięciach, m.in. takich jak: "Spotkania z Poezją", "Noc w bibliotece", „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Narodowe Czytanie”.
W wypożyczalni, Pani Barbara Chmielewska i Pani Małgorzata Chrzelest poprowadziły zajęcia praktyczne na temat: Jak korzystać z katalogów kartkowych i katalogów online? Jak wypełnić rewers? Co to jest sygnatura? Jak wyszukać potrzebną informację?

Bardzo dziękujemy  za wszystkie przeprowadzone lekcje.
Koordynator: Marta Korzynek

fot. Marta Korzynek