Czwartek, 20 lutego 2020
***********************************

Związki Jana Długosz z Sandomierzem (12.03.2015)

Rok 2015 został ogłoszony Rokiem Jana Długosza. Z tej okazji Muzeum Okręgowe i Muzeum Diecezjalne, zorganizowało w Zamku Kazimierzowskim spotkanie z dr Tomisławem Giergielem pt: „Związki Jana Długosza z Sandomierzem w sześćsetną rocznicę urodzin wielkiego historyka”. Uczestniczyli w nim uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Wykład wzbogacony był fragmentami listów Jana Długosza do kanonii. Długosz w swojej kronice wspomina Sandomierz aż 160 razy. Świadczy to o tym, że był bardzo związany z tym grodem.
Obecność w mieście Jana Długosza po objęciu sandomierskiej kanonii można podzielić na trzy dziedziny pod względem charakteru wizyty: budowa kościoła w Odechowie, który był uposażeniem kanonika, załatwianie różnych spraw majątkowych kapituły przed sądami kościelnymi oraz najważniejsze dla miasta i kapituły – budowa domu dla księży misjonarzy, który dziś zwany jest Domem Długosza – wyjaśniał Tomisław Giergiel.
Po wykładzie młodzież miała możliwość obejrzeć wystawę plenerową, która znajduje się przed Domem Długosza.

Szkolny koordynator: Marta Korzynek