Piątek, 18 stycznia 2019
***********************************

Gość Collegium Gostomianum - Stanisław Ledóchowski (20.06.2015)

16 czerwca 2015 r. gościliśmy w naszej Szkole Pana Stanisława Ledóchowskiego – poetę,  świadka Powstania Warszawskiego oraz Panią Barbarę Lisowską-Paterek – zastępcę kanclerza Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum „Confraternitas Gostomianum”  w Sandomierzu.
Na spotkaniu z młodzieżą, które prowadzili uczniowie klasy II f: Wiktoria Niedziółka i Michał Basak, Pan Stanisław zaprezentował  swoje wiersze  poetyckie  z tomiku pt. „Liście od Krakowa”, który ukazał się nakładem Towarzystwa Bibliofilów Polskich w 2013r. Utwory te są echem przeżyć, losowych doświadczeń, odzwierciedleniem ideałów i wzruszeń oraz- jak mówi sam poeta - „powstały z zapatrzenia, zasłuchania i wzruszenia”.

Organizatorami spotkania byli: Pan Piotr Ławrowski,  Marta Korzynek, Agnieszka Kunys-Łukawska,   Bożena Myl-Ciszkiewicz. Tomik  wierszy „Liście od Krakowa” wraz z dedykacją, znajduje się w Bibliotece Szkolnej. Zapraszam do lektury.

MK