Sobota, 16 listopada 2019
***********************************

Spotkanie z Poezją w DPS

23 października 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu odbyło się kolejne Spotkanie z Poezją. W tym miesiącu czytaliśmy poezję mieszkańców DPS: p. Irminy Głodkiewicz, p. Teresy Kaweckiej, p. Jana Kuchty i p. Kazimierza Raczyńskiego. Poezję prezentowali uczniowie naszej szkoły (Jan Zioło - II a, Michał Sowiński - II a, Aleksandra Cupisz - I dp, Kinga Gajek - II a, Małgorzata Kozioł - III d, Wiktoria Oszczudłowska - III f, Weronika Oszczudłowska - III b, Julia Chorab - I dp, Angelica Świerkula - I dp, Ewelina Obrębska - I dp, Julia Skrzypczak - III b), panie z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu. Muzycznym dopełnieniem były piosenki w wykonaniu Aleksandry Cupisz - I dp i Martyny Bartos - I dp

Dziękujemy Pani Izie Wójcik za pomoc w przygotowaniu spotkania..

Koordynacja i przygotowanie programu artystycznego:
Bożena Myl-Ciszkiewicz
Agnieszka Kunys-Łukawska
Marta Korzynek

fot. M. Korzynek,I. Wójcik