Czwartek, 20 lutego 2020
***********************************

Rok czytelnika

Portale społecznościowe promujące czytelnictwo

Czym byłaby biblioteka bez czytelnika? Miejscem pustym, pomimo wielu interesujących książek i innych form wydawniczych. Czytelnik to nie tylko klient, który realizuje swoje potrzeby przy naszej pomocy, to przede wszystkim nasz przyjaciel. Przyjaciel, na którym można polegać. Będziemy w naszej bibliotece wspierać to przedsięwzięcie, bo nie wystarczy usłyszeć, żeby zrozumieć, trzeba zaprzyjaźnić się z tekstem i jego autorem. Książka nie istnieje bowiem bez czytelnika, a biblioteka umiera bez książki.

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ?

Stajemy się społeczeństwem, które czyta coraz mniej. Według niedawnych badań przeprowadzonych przez Zakład Badań Czytelnictwa Biblioteki Narodowej i TNS OBOP, 42% Polaków deklaruje brak zainteresowania książką. Wyniki te są zatrważające, ponieważ człowiek wychowany jedynie przez „szklany ekran” funkcjonuje zupełnie inaczej, niż ktoś kto czyta książki. Dlaczego? Ponieważ czytanie bardzo pozytywnie wpływa na ludzki rozwój.

  1. Czytanie uczy myślenia
  2. Czytanie pobudza wyobraźnię
  3. Czytanie rozwija umiejętność wysławiania się
  4. Czytanie wyrabia cierpliwość.