Dzień Otwarty w Collegium Gostomianum (04.2016)

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu serdecznie zapraszają na

Dzień Otwarty Szkoły w dniu 28 kwietnia 2016 roku

w godz. 900-1300 pod hasłem

"Wybieram świadomie swoją dobrą przyszłość"

W programie dnia:

  1. Spotkania z Dyrektorem i Wychowawcami klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017 i przekazanie informacji o nachyleniach profilowych i przedmiotach nauczanych w zakresie rozszerzonym – jak wybrać żeby być zadowolonym?, jak zaplanować swoją przyszłość?;
  2. Spotkania z nauczycielami wybranych przedmiotów i zapoznanie z warunkami nauki w pracowniach przedmiotowych oraz możliwościami rozwoju zainteresowań naukowych i realizacji indywidualnego programu nauki w ciekawy i niekonwencjonalny sposób:
    • Gry i zabawy językowe • Warsztaty rozwijające pamięć • Doświadczenia i konkursy fizyczne • Programować każdy może • Grafika dla każdego • Geograficzny quiz Wiem wszystko • Ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy • Pokazy i doświadczenia biologiczne z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu • Skrzynka pytań biologicznych z nagrodami •  Warsztaty geologiczne i przyrodnicze w ogrodzie szkolnym •  W szkolnym laboratorium – Witamina C •  Język niemiecki da się lubić •  Gry i zabawy językowe po angielsku •  Test historyczny: Czy znasz te postaci? • Humanistyczny zawrót głowy • Warsztaty literackie: Czytani inaczej • Wf dla zdrowia i urody – fitness dla każdego • Pokaz tańców rycerskich;
  3. Udział w konkursie „Wiedzy o Collegium Gostomianum” – dla chętnych gimnazjalistów – premiowany dodatkowymi punktami przy rekrutacji;
  4. Spotkanie z przedstawicielami Samorządu Szkolnego;
  5. Zwiedzanie pracowni szkolnych oraz zapoznanie się z dorobkiem i tradycjami Szkoły.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału Państwa Szkoły w Dniu Otwartym do 26 kwietnia br. z podaniem orientacyjnej liczby uczniów i godziną przybycia.