• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
  • (15) 832-52-45

TIK i informatyka w pracy i nauce w nowoczesnej szkole

Wszystkie informacje o naszej szkole

TIK I INFORMATYKA W PRACY I NAUCE W NOWOCZESNEJ SZKOLE

Fundusze Europejskie Program Regionalny
barwy Rzeczpospolitej
herb województwa świętokrzyskiego
Unia Europejska EFRR

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 i Europejskiego Funduszu Pomocy w I LO Collegium Gostomianum w latach 2018-2020 realizowany jest projekt pt. "TIK i informatyka w pracy i nauce w nowoczesnej szkole".

Celem projektu jest unowocześnienie informatycznego zaplecza sprzętowego szkoły, jak również podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli pozwalających na efektywną i bezpieczną pracę i naukę z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz narzędzi informatycznych.

W celu osiągnięcia założonych celów szkoła zostanie wyposażona m. in. w nowoczesne komputery i rzutniki.

Zaplanowano także realizację 30-godzinnych bezpłatnych szkoleń obejmujących zagadnienia TIK oraz informatyczne.

Kursy podstawowe:

  1. Bezpieczeństwo w systemie i w sieci – treści »»»
  2. Zaawansowana edycja dokumentów i współpraca online – treści »»»
  3. Obsługa systemu CMS – treści »»»
  4. Algorytmy i kody – treści »»»

Kursy rozszerzone:

  1. Bezpieczeństwo w systemie i w sieci – treści »»»
  2. Algorytmy i kody – treści »»»
  3. Aplikacje i serwisy sieciowe – treści »»»

Dla nauczycieli przewidziano pierwsze dwa kursy podstawowe.

W roku szkolnym 2019/20 przystąpić do projektu może każdy uczeń i nauczyciel, którzy nie brali udziału w kursach ubiegłorocznych. Rekrutacja przeprowadzana jest zgodnie z zasadą równości płci oraz standardami dostępności dla osób niepełnosprawnych. Przyjęto założenie, że uczestnik projektu weźmie udział w dwóch kursach (30 + 30, tj. w sumie 60 godzin zajęć). Harmonogram spotkań będzie dostosowany do każdej grupy, zajęcia odbywać się będą po lekcjach w 3-godzinnych blokach w wybranych dniach od poniedziałku do piątku, wyjątkowo w sobotę. Część zajęć będzie miała charakter warsztatów online.

Aby przystąpić do projektu, przeczytaj Regulamin, pobierz, wypełnij i złóż w sekretariacie Deklarację i Oświadczenie:

– lub skontaktuj się z nauczycielami informatyki.

Kursy rozpoczynamy po skompletowaniu kolejnych grup.