II wizyta delegacji z Odessy (04.2004)

Sprawozdanie z drugiej wizyty delegacji ukraińskiej ze Szkoły nr 121 w Odessie
w I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu
19-26.04.2004 r.

W dniach 19-26.04.2004 r. I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu gościło już po raz drugi 13-osobową delegację ukraińską z zaprzyjaźnionej Szkoły nr 121 w Odessie. Do Polski przyjechało 11 uczniów: Halina Pacela, Julia Iwanicka, Nadzieja Ciepurenko, Maria Karpowa, Katarzyna Bogata, Maria Gradowska, Anastazja Niżnikowa, Olga Danilenko, Borys Szabla, Igor Onofrej, Aleksander Patłatoj pod opieką 2 nauczycielek języka polskiego pani Ludmiły Potapowej i pani Tatiany Mierginiowej. Młodzież ukraińską gościli uczniowie polscy: Aleksandra Sus (1C), Anna Ziomek (1C), Anna Haliniarz (1E), Angelika Witkowska (1E), Anna Wrzosek (1E), Katarzyna Pająk (2B), Anna Wnuk (2E), Joanna Tokarska (1F), Piotr Mazur (1E), Przemysław Gołębiowski (2E), Marcin Michalik (1D) oraz ich rodzice.

W trakcie pobytu delegacja ukraińska spotkała się z dyrekcją I LO, panem Janem Świtalskim i panią Barbarą Radzimowską, burmistrzem Sandomierza panem Jerzym Borowskim oraz sekretarzem starostwa panem Ryszardem Żołyniakiem. Kilkudniowy pobyt w Sandomierzu pozwolił naszym gościom dokładnie poznać budynek szkoły Collegium Gostomianum, uczestniczyć w wielu lekcjach, a także w "Humanistycznym Festiwalu Nauki", co umożliwiło ukraińskiej młodzieży m.in. doskonalenie znajomości języka polskiego. Tegoroczna wymiana przebiegała pod hasłem "Wychowanie do trzeźwości", dlatego grupa młodzieży ukraińskiej i polskiej wzięła udział w dyskusji na temat "Postawy młodzieży wobec alkoholu" oraz w spotkaniu z terapeutą uzależnień panem Józefem Spisackim. Celem pobytu w Polsce było również zaprezentowanie miasta Sandomierza oraz regionu świętokrzyskiego a także najwspanialszych zabytków kultury polskiej. Młodzież ukraińska zwiedziła więc Sandomierz, a także - razem z gospodarzami - wzięła udział w dwóch wycieczkach turystycznych po regionie świętokrzyskim (Św. Krzyż, Kielce, jaskinia "Raj", Ujazd) i do Krakowa (m.in. Wawel, Sukiennice i Kościół Mariacki). Po 6-dniowym pobycie delegacja ukraińska odjechała do Odessy.

W zorganizowaniu wizyty pomogło wiele osób: burmistrz Sandomierza pan Jerzy Borowski (przyznanie środków finansowych), naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich pan Robert Kotowski (pomoc w przygotowaniu programu wizyty), dyrektor I LO pan Jan Świtalski (nadzór nad przebiegiem wizyty), pan Marek Kwitek (pomoc w zdobyciu środków finansowych), pan Krzysztof Zieliński (pomoc w zorganizowaniu wycieczki po regionie świętokrzyskim), kierownik internatu I LO pani Barbara Rożek (zapewnienie doraźnych posiłków i noclegów), pani Agnieszka Kunys (opieka nad młodzieżą w czasie wycieczki do Krakowa), pan Aleksander Paszkowski (przygotowanie fotograficznej dokumentacji wizyty). Podziękowania należą się również wszystkim nauczycielom naszego liceum za umożliwienie młodzieży ukraińskiej udziału w lekcjach oraz uczniom klasy 2A za robienie pamiątkowych zdjęć. Koordynatorem wizyty był pan Robert Bednarz, nauczyciel j. polskiego Collegium Gostomianum.