Wizyta w Odessie (03-04.2005)

Wizyta grupy uczniów i nauczycieli w Odessie 31 marca – 9 kwietnia 2005 r.

31 marca - godz. 14.30 - wyjazd z Sandomierza do Przemyśla; uczestnicy: Barbara Bednarczyk, Maciej Korpysz, Aneta Maziarz, Piotr Mazur, Michał Opala, Daria Sałata, Aleksandra Sus, Maciej Szylar, Monika Targosińska, Magda Walas, Angelika Witkowska, Anna Wrzosek; opiekunowie: P. Dyrektor I LO - Jan Świtalski, Aleksandra Stola, Agnieszka Kunys, Marek Juszczyk;

godz. 19.26 - wyjazd z Przemyśla do Odessy (szesnastogodzinna podróż w wagonie sypialnym)

1-04 - (odeskie Święto Śmiechu); godz. 12.30 czasu wschodnioeuropejskiego - powitanie na Dworcu Głównym w Odessie; wyjazd opiekunów grupy polskiej do Konsulatu Generalnego RP (miejsce noclegu), młodzieży do rodzin ukraińskich; uroczysty obiad zorganizowany przez P. Dyrektor Szkoły nr 121, Ludmiłę Semeniuk oraz rodziców.

2-04 - zwiedzanie Odessy, w tym m. in.: najsłynniejsze w mieście Schody Potiomkinowskie, zbudowane w latach 1837-1841, które łączą Bulwar Nadmorski ze sztucznie usypanymi nadbrzeżami portu u podnóża urwistej skarpy. Długość schodów - 142 m, 192 stopnie. U szczytu schodów znajduje się pomnik księcia Richelieu, gubernatora Odessy w służbie Mikołaja I. Schody zyskały nazwę i światową sławę dzięki filmowi Siergieja Eisensteina "Pancernik Potiomkin". Zielony Bulwar Nadmorski położony wzdłuż urwistej skarpy. Na jego krańcach - dwie najciekawsze budowle: pałac Woroncewa oraz siedziba Prezydium Rady Miejskiej. Na początku Bulwaru - pomnik A. Puszkina, który wystawiło społeczeństwo Odessy w 1888 r. Dworzec Morski i nowoczesny hotel "Odessa"; Płaskorzeźba portretu A. Mickiewicza, który w 1825 roku mieszkał w oficynie budynku przy ulicy Deribassowskiej; Odeski Teatr Opery i Baletu - jeden z najpiękniejszych gmachów teatralnych świata, jego architektura łączy cechy renesansu i baroku. Nad głównym wejściem umieszczona jest kwadryga Melpomeny, obie strony portyku zdobią grupy rzeźb nawiązujące do tragedii greckich. Wycieczka do okolicznej wsi Usatowo - zwiedzanie katakumb, w których podczas okupacji ukrywali się partyzanci;.

3-04 - wyjazd do Białogrodu (dawny Akerman ) nad Dniestrem, zwiedzanie średniowiecznej twierdzy z XIII-XV wieku; zajęcia integracyjne nad brzegiem Morza Czarnego, gromadzenie materiałów koniecznych do wykonania projektu ekologicznego "Jak walczyć z zanieczyszczeniami Morza Czarnego i Limanu?" - praca młodzieży w grupach: analiza koloru i zapachu wody, wskazanie źródeł zanieczyszczeń oraz próba określenia sposobów walki z zagrożeniami ekologicznymi.

4-04 - pierwsza wizyta w szkole: udział w akademii, podczas której najzdolniejsi uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w nauce, sporcie, śpiewie, tańcu; zwiedzanie szkoły, zapoznanie się z systemem szkolnictwa na Ukrainie (dwunastostopniowa skala ocen, jedenaście oddziałów klasowych, trzymiesięczne wakacje); uczestnictwo uczniów i nauczycieli z Polski w lekcjach: język polski, język angielski, biologia; udział w koncercie zorganizowanym przez młodzież ze Szkoły nr 121, minuta ciszy i wspólnie odśpiewana pieśń "Czarna Madonna" poświęcone Ojcu Świętemu; wizyta w Instytucie Spraw Wewnętrznych - udział w wykładzie z kryminalistyki, zwiedzanie Instytutu, próba własnych umiejętności strzelniczych;

5-04 - praca nad projektem ekologicznym; zwiedzanie Muzeum Sztuki Wschodu i Zachodu, w którym najciekawszy jest dział sztuki zachodnioeuropejskiej, a jego ozdobę stanowi obraz Caravaggio "Zdrada Judasza".

6-04 - wizyta nauczycieli w Gimnazjum Mariińskim - zwiedzanie szkoły, prezentacja osiągnięć uczniów i nauczycieli, zapoznanie z organizacją pracy w szkole - różnorodne koła zainteresowań, konkursy, współpraca międzynarodowa; zwiedzanie Muzeum Malarstwa; uczestnictwo grupy polsko-ukraińskiej w lekcji przeprowadzonej przez A. Kunys - temat zajęć: Jak postrzegali miłość romantycy? Porozmawiajmy o miłości romantycznej. Wycieczka do portu w Iliciowsku (32 km na południe od Odessy);

7-04 - wizyta nauczycieli w Liceum Riszeljewskim; koncert poświęcony Odessie, zorganizowany przez aktorów Teatru Opery i Baletu; konferencja uczniowska na temat: "Co należy wiedzieć?" - prezentacja referatów dotyczących: - wpływu paracetamolu na zdrowie człowieka, - znaczenia jodu w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, - niekorzystnego wpływu telefonów komórkowych. Uroczysty wpis do Księgi Kondolencyjnej w Konsulacie Generalnym RP, spotkanie z przedstawicielami placówki dyplomatycznej, zwiedzanie Konsulatu oraz zapoznanie z zasadami jego funkcjonowania;

8-04 - podsumowanie pracy nad projektem ekologicznym, prezentacja plakatów wykonanych w ramach projektu; uroczyste pożegnanie, wręczenie upominków, podziękowania za wspólnie spędzony czas i niezwykłą gościnność; godz. 17.00 - odjazd z Dworca Głównego w Odessie.

9-04 - godz. 9.30 - przyjazd do Przemyśla, powrót do Sandomierza.