Goście z Emmendingen (04.2006)

W dniach 4-13 kwietnia 2006 roku w I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu gościła 11-osobowa delegacja niemiecka z Goethe-Gimnasium w Emmendingen. Spotkanie to było kontynuacją programu "Jedność w różnorodności. Kościoły prawosławne, rzymsko-katolickie, protestanckie". Autorami tego projektu byli: wicedyrektor Collegium Gostomianum Pani dr Barbara Tęgiewicz oraz pastor Joachim Kiefer. Opiekę merytoryczną sprawowali: ks. dr Jerzy Dąbek, ks. dr Rafał Kułaga, ks. dr Jacek Eliasz, ks. mgr Bogdan Piekut i Pani dr Alina Orłowska, pracownik naukowy UMCS w Lublinie.

W trakcie pobytu młodzież niemiecka gościła u Jego Ekscelencji Biskupa Sandomierskiego prof. Andrzeja Dzięgi. Spotkała się również z Burmistrzem Miasta Sandomierza Panem mgr. Jerzym Borowskim. Serdeczne przyjęcie ze strony Dyrektora Collegium Gostomianum Pana mgr. Krzysztofa Zielińskiego pomogło nie tylko lepiej poznać historię i tradycję Collegium, ale także ułatwiło realizację projektu.

Młodzież niemiecka zwiedziła Sandomierz, Klimontów, Ujazd, Opatów, Jasną Górę, Kraków, Kopalnię Soli w Wieliczce i Muzeum w Oświęcimiu. Współuczestniczyła również w Drodze Krzyżowej ulicami Sandomierza, uroczystościach Niedzieli Palmowej. Na zakończenie pobytu uczestnicy zredagowali wspólny list do jego Świętobliwości Benedykta XVI.

W zorganizowaniu wizyty pomogło wiele osób i instytucji. Jego Ekscelencja Biskup Sandomierski prof. Andrzej Dzięga, Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, dyrektor Collegium Gostomianum Pan mgr Krzysztof Zieliński oraz nauczyciele członkowie Szkolnej Komisji ds. Współpracy z Emmendingen: Pani mgr Elżbieta Gosek, Pan mgr Zbigniew Drobek oraz prefekt szkoły ks. Bogdan Piekut.


Jego Świątobliwość Ojciec Święty Benedykt XVI
Ojcze Święty

10 kwietnia 2006 roku zakończył się drugi etap trwającego od ponad roku wspólnego projektu młodzieży polskiej i niemieckiej "Jedność w różnorodności".

Projekt ten był realizowany w ramach obchodów Roku Niemieckiego w Polsce. Dotyczył on zrozumienia trudnych zagadnień różniących chrześcijańskie konfesje Europy XXI wieku. Grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu, członków Koła Rusycystów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz uczniów z Goethe-Gymnasium w Emmendingen w ciągu dwóch tygodniowych spotkań (pierwsze miało miejsce we wrześniu 2005 roku w Hoffsteten w Schwarzwaldzie, drugie w Collegium Gostomianum w Sandomierzu) próbowało zgłębić rozumienie Urzędu Kościoła, Eucharystii oraz roli Kościołów w odpowiedzi na wyzwania jakie niesie XXI wiek.

Młodzi wyznawcy prawosławia z Lublina pięknie przedstawili duchowość i obrzędowość prawosławia oraz symbolikę ikony i opowiedzieli o Ikonie Ikon Trójcy Andrieja Rublova, protestanci niemieccy mówili o diakoni oraz symbolice róży luterańskiej, a polscy katolicy o najświętszym miejscu dla każdego Polaka - o Jasnej Górze w Częstochowie.

Niezapomniane wrażenie wywarła na wszystkich uczestnikach świętowana w Schwarzwaldzie uczta Agape. Dla protestanckich i prawosławnych uczestników projektu ogromnym przeżyciem była wspólna Droga Krzyżowa ulicami Sandomierza oraz współuczestnictwo w Niedzieli Palmowej, zaś Sanktuarium Jasnogórskie z obrazem Czarnej Madonny pozostało na zawsze w pamięci, podobnie jak Sanktuarium Relikwii Świętego Krzyża, Kolegiaty w Opatowie.

Wielkim przeżyciem dla wszystkich było spotkanie z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Andrzejem Dzięgą Ordynariuszem Sandomierskim, czytania w języku polskim i niemieckim i homilia wygłoszona przez Pastora Joachima Kiefera w Katedrze sandomierskiej w Niedzielę Palmową.

Ojcze Święty, mimo że jesteśmy przedstawicielami różnych Kościołów, mimo że zastępy teologów pracują nad trudnymi zagadnieniami różniącymi nasze religie, my wiemy że jedność buduje się w różnorodności i nie ma usprawiedliwienia dla niewiedzy, która prowadzi do nietolerancji i nienawiści na tle religijnym. Czuliśmy bardzo wyraźnie, jak wypełniają się słowa Pisma Świętego "gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię moje tam ja jestem pośród nich". Ojcze Święty zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej i prosimy o błogosławieństwo dla nas, naszych nauczycieli, księży, pastorów, batiuszków aby mogli przeprowadzać tego typu spotkania pod hasłem "ut omnes unum sint".

Połączeni chrześcijańską wiarą pozdrawiamy Jego Świątobliwość.