Pożegnanie Absolwentów (04.2006)

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia I LO Collegium Gostomianum odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu. Poprzedziła ją uroczysta msza św. w Katedrze Sandomierskiej celebrowana przez Jego Ekscelencję księdza Biskupa Mariana Zimałka – Absolwenta Collegium Gostomianum i Przyjaciela szkoły.

Pan dyrektor Krzysztof Zieliński powitał zaproszonych gości, Nauczycieli I LO Collegium Gostomianum, Nauczycieli emerytów, Rodziców, 201 Absolwentów I LO Collegium Gostomianum rocznik 2006 oraz przyjaciół Collegium Gostomianum: prof. Mariana Zdyba, prof. Stanisława Adamczaka, Wicestarostę Sandomierskiego Pana Marka Kwitka, Burmistrza Miasta Sandomierza Pana Jerzego Borowskiego, Panią Małgorzatę Lipę – wizytatora KO w Kielcach, Pana Jerzego Sobieraja – przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego przy I LO. Zwracając się do zebranych Pan dyrektor podkreślił, że większość dzisiejszych Absolwentów trzy lata nauki w Collegium Gostomianum poświęciła wytrwałej nauce, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i planami zawodowymi.

Siedem klas skupiło uczniów o rozmaitych zainteresowaniach. Są wśród nich ci, którzy spełniali się poprzez naukową pasję, udział w wielu konkursach i olimpiadach ze wspaniałymi efektami:

 • Joanna Tokarska – tegoroczna laureatka Olimpiady Historycznej.
 • Piotr Mazur – podwójny laureat Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.
 • Joanna Fleming – finalistka Olimpiady Wiedzy Teologicznej.
 • Agnieszka Szymańska – finalistka Olimpiady Artystycznej.
 • Maciej Sobieraj – finalista Olimpiady Biologicznej i Wiedzy Ekologicznej.
 • Marta Bernaciak – finalistka Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.
 • Anna Wrzosek – finalistka Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Renata Marzec – uczestniczka etapu okręgowego Olimpiady Geograficznej.
 • Paweł Woś – udział w Olimpiadzie Geograficznej, Fizycznej, Matematycznej i finale III Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych.
 • Maciej Szylar, Małgosia Błaśkiewicz i Justyna Rosowska – etap okręgowy Olimpiady Historycznej.
 • Michał Opala i Łukasz Cebula – etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
 • Kacper Szkudlarek – etap okręgowy Olimpiady Fizycznej.
 • Wojciech Rutkowski – etap okręgowy Olimpiady Języka Angielskiego i laureat konkursów j. angielskiego w Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim.
 • Ewa Serzysko i Anna Bąk – etap okręgowy Olimpiady Języka Angielskiego.
 • Barbara Warzecha – etap okręgowy Olimpiady Artystycznej.
 • Anna Gawlak – etap okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
 • Jowita Prokop i Kinga Urbańska – etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka.
 • Sylwester Pieklik – etap okręgowy Olimpiady Filozoficznej.
 • Mikołaj Olszowiec – posiadacz najwyższego IQ, upoważniającego do przystąpienia do stowarzyszenia MENSA POLSKA.
 • Anna Chłodnicka, Sylwia Radzimowska, Karol Ossowski – zwycięzcy Konkursu Wiedzy o Collegium Gostomianum.

Nasi uczniowie rozwijali swoje uzdolnienia artystyczne:

 • Rafał Panek – laureat wielu konkursów wokalnych, nominowany do tytułu Nadzieja Sandomierza
 • Paulina Krajewska – laureatka konkursów i przeglądów artystycznych.
 • Urszula Pniewska – laureatka turniejów recytatorskich.
 • Maciej Chrapczyński, Maciej Zbydniewski, Wiktor Żołnowski – aktorzy koła teatralnego.

Duża grupa Absolwentów prezentowała swój dorobek artystyczny na Parnasie Szkolnym. Trzecioklasiści stanowili także podstawę chóru Collegium Gostomianum.

 • Katarzyna Rudnica spełniała się w sporcie – zdobyła I miejsce w powiecie i II w województwie w zawodach Piłki Siatkowej Dziewcząt.
 • Anna Tomalska, Natalia Romanowska, Paulina Płaza, Karolina Różańska i wiele innych osób służyło swą pomocą jako wolontariusze.

Liczna grupa uczniów uczestniczyła w kwestach na rzecz rewaloryzacji Cmentarza Katedralnego.
Uczniowie pracowali w samorządzie szkolnym i samorządach kasowych, reprezentowali szkołę w poczcie sztandarowym na wielu uroczystościach środowiskowych.
Te sukcesy są również miarą wartości naszych Absolwentów, którzy chcieli i potrafili połączyć naukę z rozjem talentu i zainteresowań.

Drodzy Absolwenci – powiedział dyrektor Krzysztof Zieliński. Dziś stajecie u progu dorosłego życia. Podjęliście już decyzje na najbliższy okres. Zdawać będziecie egzamin maturalny, który mam nadzieję otworzy Wam drogę na wymarzone kierunki studiów. To nowy etap Waszej drogi życiowej, dlatego jestem Wam dłużny (wszyscy jesteśmy) życzenia, aby wasze egzaminy były pasmem sukcesów, bo, jak powiedział wielki Cyceron "Gdy z naturą niezwykłą i wybitną połączy się naukę, wówczas powstanie coś wspaniałego i osobliwego".

Z wystąpienia Pani dyrektor Barbary Tęgiewicz:

Tradycją Collegium Gostomianum w Sandomierzu jest coroczne nagradzanie najwybitniejszych absolwentów I LO nagrodą Primus Inter Pares Collegium Gostomianum – czyli brązową statuetką przedstawiającą postać Jana Długosza, nierozerwalnie związanego z tradycją naszej szkoły i Sandomierzem. Twórcą tej statuetki jest sandomierski artysta Pan Cezary Łutowicz. Nagroda ta została ustanowiona decyzją Rady Pedagogicznej w maju 2000 roku. Do tej pory otrzymało ją 19 osób: 5 uczniów oraz 14 osób noszących zaszczytne miano Przyjaciela Collegium Gostomianum: między innymi statuetkę z numerem 4 otrzymał Ojciec Święty Jan Paweł II 14 października 2001 roku, kiedy to miało miejsce poświęcenie sztandaru naszej szkoły; z numerem 19. statuetkę otrzymał emerytowany dyrektor Collegium Gostomianum Pan Jan Świtalski noszący tytuł Regensa Collegium Gostomianum. Decyzją Rady Pedagogicznej I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu z 21 kwietnia 2006 roku tytuł Primus Inter Pares otrzymuje Pani Joanna Tokarska najwybitniejsza wychowanka roku szkolnego 2005/2006, która zajęła 11 miejsce w XXXII Olimpiadzie Historycznej i otrzymała tytuł laureata.
Tradycją współpracy Collegium Gostomianum i Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu jest nagradzanie za osiągnięcia humanistyczne i przyznawanie tytułu Najwybitniejszego Humanisty. W roku szkolnym 2005/2006 ten tytuł przyznano Piotrowi Mazurowi, laureatowi Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.

W latach trzydziestych osiemnastego wieku nasza szkoła nazywana była Academią Gostomiana. A było to wówczas, jak podaje Stanisław Załęski, autor monografii o jezuitach – gdy ze spalonego kolegium poznańskiego przybyli do Sandomierza tamtejsi profesorowie. Poziom sandomierskiej placówki był tak wysoki, że część żaków rezygnowała z edukacji w Akademii Krakowskiej i przybywała do Sandomierza. Dziś także mówi się, że osiągnięcie średniej ocen 5,0 i wyższej w Collegium Gostomianum graniczy z cudem. A jednak cuda się zdarzają, bo aż ośmiu uczniów sędziwej Alma Mater uzyskało tak wysokie średnie oraz brało udział w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Tym absolwentom decyzją Rady Pedagogicznej nadano tytuł Wybitnego Absolwenta 2006 roku, a są nimi:

 • Dorota Florczak klasa 3d – średnia 5,31; udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Biologicznej.
 • Aneta Filipek klasa 3c – średnia 5,2.5; udział w XXXIV Olimpiadzie Biologicznej i Ekologicznej oraz w konkursie chemicznym im. prof. Antoniego Swinarskiego UMK w Toruniu.
 • Marta Wiącek klasa 3c – średnia 5,19; udział w licznych konkursach recytatorskich, praca w chórze Collegium Gostomianum oraz tytuł laureata XXVII Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego Literatury Regionalnej .
 • Paulina Czarnecka klasa 3c – średnia ocen 5,13; udział w Olimpiadzie Ekologicznej w 2005 roku oraz w konkursie chemicznym im. prof. Antoniego Swinarskiego UMK w Toruniu.
 • Ewa Garncarzklasa 3c – średnia 5,13; udział w Olimpiadzie Biologicznej i Ekologicznej oraz w konkursie chemicznym im. prof. Antoniego Swinarskiego UMK w Toruniu.
 • Paweł Woś klasa 3a – średnia 5,13; udział w Olimpiadzie Geograficznej, Fizycznej, Matematycznej i finale III Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych.
 • Dominika Zwierzyk klasa 3c – średnia 5,06; udział w XXXIV Olimpiadzie Biologicznej oraz w konkursie chemicznym im. prof. Antoniego Swinarskiego UMK w Toruniu.
 • Katarzyna Jasińska klasa 3d – średnia 5,00.

Kończąc uroczystość Pan dyrektor podziękował Absolwentom 2006 r. za trzy lata pracy, Pedagogom Collegium Gostomianum, którzy przyczynili się do sukcesów naszych uczniów, Rodzicom zaangażowanym w pomoc szkole, a szczególnie Panu Przewodniczącemu Jerzemu Sobierajowi za pełną poświęcenia pracę na rzecz szkoły i różnorodną pomoc materialną.