Zakończenie roku szkolnego 2005/06

Rok szkolny 2005/2006 dobiega końca. Nadszedł czas na podsumowania i odebranie zasłużonej nagrody. Pamiętajcie, że jesteście nie tylko starsi o rok, ale przede wszystkim mądrzejsi o kolejne doświadczenia naukowe i życiowe. Niech pomagają one wam w dalszej nauce i będą pomocne w dalszych decyzjach życiowych. Niech kolejne lata nauki rozbudzają waszą ciekawość naukową i pozwolą wam się realizować zgodnie z waszymi zainteresowaniami. Właśnie a propos waszych zainteresowań i pomysłowości. Kilka miesięcy temu jedna z waszych koleżanek zgłosiła się do mnie z pomysłem, który od razu wydał mi się godny upowszechnienia. Pomysł dotyczył możliwości nauki udzielania pierwszej pomocy. Umiejętność ta niezwykle ważna, której celowości nie trzeba nikomu wyjaśniać. Żeby się jej nauczyć trzeba po prostu ćwiczyć. A ćwiczyć trzeba na modelu, który nie nazywa się najpiękniej bo fantom. Ten pomysł jest autorstwa Magdy Idzik. Magda nie poprzestała na pomyśle zaczęła jego realizację poprzez zbiórkę pieniędzy wśród młodzieży naszej szkoły i w ten sposób pierwsze kilkaset złotych trafiło na ten szczytny cel. Kolejnymi ofiarodawcami są: Burmistrz Sandomierza Pan Jerzy Borowski, który przeznaczył na ten cel kwotę 2500 zł, Pan Zbigniew Majewski – całą zarobioną kwotę 2150 zł ze zorganizowanego szkolenia przeznaczył na zakup fantoma i Pan Marek Kwitek wicestarosta sandomierski który podjął błyskawiczną decyzję i dofinansował zakup fantoma kwotą 3000 zł. Dzięki tym kwotom mogliśmy zakupić najnowszy i nowoczesny model, którego działanie zaprezentują nam Pan prof. Zbigniew Majewski i uczniowie.

Rok szkolny 2005/2006 to okres wytężonej nauki większości uczniów i wspomagających ich nauczycieli. Na efekty tej pracy czekaliśmy z napięciem i doczekaliśmy się już pierwszych sukcesów na konkursach i olimpiadach. Cieszy nas to ogromnie, że uczniowie Collegium Gostomianum są zauważani i nagradzani w szrankach konkursowych. Cieszy tym bardziej, że w wielu biorą udział już uczniowie klas pierwszych jak np: Konkursy Językowe, konkursy literackie, Mistrzostwa Pierwszej Pomocy i wiele innych. Uczniowie klas drugich sprawdzili się po raz pierwszy w olimpiadach przedmiotowych i doszli do etapów okręgowych. Wszystkich laureatów poznamy już za chwilę. Znaczna grupa uczniów bierze niezwykle aktywny udział w życiu szkoły poprzez: działalność w chórze szkolnym, który dziś też uświetnia naszą uroczystość, przeglądach artystycznych organizowanych przez naszych nauczycieli, sesjach naukowych (humanistycznej, ekologicznej), pracę w szkolnej gazetce, organizację szkolnych uroczystości, dobrze postrzegana jest także działalność na rzecz środowiska, że wymienię tu udział w kweście na rzecz cmentarza katedralnego, wolontariat w domu pomocy społecznej w Sandomierzu i Sandomierskim Caritasie. Właśnie z tych ostatnich instytucji wpłynęły do szkoły podziękowania za aktywną pracę i pomoc. Swoje zainteresowania realizujecie dzięki wydatnej pomocy waszych nauczycieli, którym w tym miejscu pragnę złożyć wyrazy uznania i serdeczne podziękowania. Bo nie byłoby zrozumienia dla problemów innych bez zajęć profilaktycznych pani prof. A. Stoli i zaangażowania w organizację pomocy dla dzieci państwa A. i W. Białouszów, P B. Myl-Ciszkiewicz, nie byłoby tylu działań ekologicznych bez P. prof. B. Sobieraj, nie byłoby współpracy międzynarodowej bez państwa Profesorów: E. Gosek, Z. Drobka. R. Bednarza, A. Kunys, A. Stoli i pani dyrektor B. Tegiewicz, nie byłoby tak sprawnie działającej samorządności szkolnej bez jej opiekuna P. W. Białousza, nasze poczty sztandarowe prezentują się zawsze nienagannie także dzięki opiekunowi P. D. Szczygielskiemu, trudno wyobrazić sobie szkolne Parnasy i wiosny poetyckie bez p. prof. D. Paszkowskiej, M. Proć, B. Myl-Ciszkiewicz, A. Kunys, organizację życia kulturalnego w szkole bez p. R. Bednarza; współpracę ze szkołami gimnazjalnymi bez ogromnego wysiłku państwa profesorów: J. Wieczorka, Z. Wójcika, A. Bryły, z pewnością nie udałaby się organizacja sportowego dnia wiosny bez naszych nauczycieli wf; i trudno wyobrazić sobie wszystkie nasze uroczystości bez pomocy księdza proboszcza B. Piekuta i księży prefektów i jeszcze wielu innych jak rajdy turystyczne, konkursy tematyczne, imprezy środowiskowe. Za wszystko jeszcze raz serdecznie państwu dziękuję.

W tym roku nie tylko wy się dobrze zaprezentowaliście. Także nasza szkoła jest bogatsza. Przede wszystkim o nową pracownię informatyczną i dużą ilość nowoczesnego sprzętu audiowizualnego, który z pewnością będzie wam pomocny w nauce. W tym miejscu chcę jeszcze raz podziękować Panu Wicestaroście Markowi Kwitkowi, który wspomógł szkołę finansowo i dzięki temu mogliśmy poprawić nagłośnienie sali gimnastycznej i wzbogacić zasoby biblioteczne. Za nami drugi zewnętrzny egzamin maturalny. Nie znamy jeszcze wyników ale czekamy na nie z optymizmem. Już wyniki ubiegłego roku wskazywały na dobre przygotowanie waszych koleżanek i kolegów. Jesteśmy pewni, że w tym roku będzie podobnie. Uczniowie klas drugich pamiętajcie, że to wy już niedługo będziecie wybierać przedmioty maturalne i przygotowywać się solidnie do tego jednego z najważniejszych egzaminów. Nie zawiedźcie nadziei i zaufania swoich rodziców i nauczycieli. Postarajcie się aby wasze wybory były właściwe a przygotowanie jak najlepsze. Macie teraz czas aby nabrać sił – przed wami dwa miesiące odpoczynku. Wykorzystajcie go z pożytkiem dla własnego zdrowia, pamiętając o bezpieczeństwie w trakcie wakacyjnych zabaw. Wracajcie do nas pełni zapału do nauki i chęci czynienia dobra. Będziemy na was czekać.

Zapraszamy wychowawców klas i prosimy o wręczenie nagród i wyróżnień.

Klasa Ia – wychowawca Monika Czajka

 • Edyta Lamch – za wyróżnienie w XII Ogólnopolskim Konkursie Literackim Przyroda Moja Miłość
 • Rafał Paszkiewicz – za bdb wyniki w nauce, świadectwo z wyróżnieniem, reprezentowanie szkoły w różnych konkursach oraz wyróżnienie w konkursie matematycznym Kangur
 • Mateusz Siatrak – za bdb wyniki w nauce, świadectwo z wyróżnieniem, reprezentowanie szkoły w różnych konkursach oraz uzyskanie I miejsca w konkursie ekologicznym "Mój las"
 • Patrycja Śleboda – za udział w konkursie recytatorskim i zajęcie I miejsca w Konkursie Recytatorskim "Strofy o Ojczyźnie"
 • Miłosz Nieduziak – za zajęcie 1 miejsca w powiecie i 5 miejsca w województwie w Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży "Kwadratura Koła"
 • Trzy wyróżnienia w konkursie "Kangur Matematyczny" dyplomy i pamiątkowe długopisy dla: Karola Łukiewicza, Piotra Pająka i Rafała Paszkiewicza. Dla Piotra Pająka za udział w zawodach matematycznych Test Matematyka plus – Oxford Świat bez granic dyplom i dwa zegarki.

Klasa Ib – wychowawca Agnieszka Białousz

 • Beata Mrozowicz – za bdb wyniki w nauce, świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie;
 • Anna Pfeiffer – za bdb wyniki w nauce, świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie;
 • Katarzyna Prażmowicz – za bdb wyniki w nauce, świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie;
 • Anna Ludwik – za bdb wyniki w nauce, świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie
 • Łukasza Kapicy – za zajęcie III miejsca w Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Drużyn Sanitarnych oraz pomoc w organizowaniu życia klasy

Klasa lc – wychowawca Joanna Mróz

 • Magdalena Łukawska – za bdb wyniki w nauce, świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie;
 • Natalia Przysucha – za bdb wyniki w nauce, świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie;
 • Marta Nogaj – za 100% frekwencje w szkole dobre i bdb wyniki w nauce, oraz wzorowe zachowanie;

Klasa Id – wychowawcy: Barbara Węgrzynowska-Złocka i Jarosałw Kijak

 • Iwona Duda – za bdb wyniki w nauce, świadectwo z wyróżnieniem i wzorową postawę uczniowską
 • Agmeszka Korpysz – za bdb wyniki w nauce, świadectwo wyróżnieniem i wzorowe zachowanie i wzorową postawę uczniowską;
 • Agnieszka Maruszczak – za bdb wyniki w nauce, świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie i wzorową postawą uczniowską;
 • Aleksandra Opala – za bdb wyniki w nauce, świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie i wzorową postawą uczniowską;
 • Katarzyna Kwiecień – za wzorowe pełnienie funkcji przewodniczącej klasy oraz aktywną działalność w LOP

Klasa le – wychowawca Małgorzata Proć

 • Ewa Grzęda – za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz za uzyskanie tytułu laureata XXXII Olimpiady Historycznej
 • Olga Orłowska – za bardzo dobre wyniki w nauce wzorowe, zachowanie oraz aktywną działalność artystyczną i zajęcie I miejsca w Konkursie Czytelniczym oraz udział w Olimpiadzie Wiedzy Religijnej
 • Agnieszka Horab – za bardzo dobre wyniki w nauce oraz zające II miejsca w Wojewódzkim Konkursie Pierwszej Pomocy
 • Natalia Złotnik – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i aktywną działalność artystyczną
 • Natalia Łodej- za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i aktywną działalność artystyczną i społeczną oraz aktywna pracę w Samorządzie Klasowym
 • Anna Maziarz – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i aktywną działalność artystyczną
 • Anna Forc – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i aktywną działalność społeczna
 • Agnieszka Szulc – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i aktywną działalność artystyczną

Klasa lf – wychowawca Dorota Chyła

 • Karolina Trofiniak – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i wyróżniającą postawę uczniowską oraz za udział w zawodach matematycznych Test Matematyka plus – Oxford Świat bez granic dyplom i aż dwa zegarki, a także za zajęcie 4 miejsca w powiecie i 27 miejsca w województwie w Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży "Kwadratura Koła"
 • Aleksandra Tworek – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i wyróżniającą postawę uczniowską a także za zajęcie 3 miejsca w powiecie i 20 miejsca w województwie w Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży "Kwadratura Koła
 • Joanna Stawiarska – za zajęcie 2 miejsca w powiecie i 12 miejsca w województwie w Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży "Kwadratura Koła"
 • Za udział w akcji "Szukaj zysku w odzysku" za zajęcie I miejsca Łukasz Chmiel otrzymuje plecak i dyplom za wyróżnienie Monika Walicka i DagmaraStawiarska otrzymują piłki

Klasa IIa – wychowawca Bożena Myl-Ciszkiewicz

 • Krzysztof Kapel – świadectwo z wyróżnieniem, wzorowe zachowanie oraz udział w Konkursie Językowym im. Gostomskich i konkursach matematycznych
 • Sebastian Drożdż – udział w etapie okręgowym XXXII Olimpiady Geograficznej, pracę w samorządzie uczniowskim, dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Wojciech Stąporowski – za zajęcie II miejsca w eliminacjach rejonowych i udział w eliminacjach wojewódzkich XII Edycji Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności oraz dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Piotr Kucharczak – za wzorową postawę uczniowską, dobre wyniki w nauce i 100% frekwencję

Klasa IIb – wychowawca Dariusz Szczygielski

 • Marta Młynarczyk – za zajęcie II miejsca w eliminacjach rejonowych XIII edycji Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności
 • Joanna Olechowska – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i wyróżniającą postawę uczniowską
 • Michał Dominik – za udział w eliminacjach okręgowych XXXII Olimpiady Historycznej

Klasa IIc – wychowawca Barbara Sobieraj

 • Anna Wieczorek – za uzyskanie tytułu finalisty z przywilejami w etapie wojewódzkim XXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, udział w eliminacjach okręgowych XXXV Olimpiady Biologicznej, za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Marta Marchewka – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i udział w okręgowym etapie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
 • Anna Kasińska – za uzyskanie tytułu finalisty z przywilejami w etapie wojewódzkim XXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, udział w eliminacjach okręgowych XXXV Olimpiady Biologicznej, za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Patrycja Smardz – za uzyskanie wysokiej punktacji w eliminacjach okręgowych XXXV Olimpiady Biologicznej, za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie dyplomy:;
 • Barbara Paciura – za udział w eliminacjach okręgowych XXXV Olimpiady Biologicznej, za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Agnieszka Rębacz – za udział w eliminacjach okręgowych XXXV Olimpiady Biologicznej, za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Martyna Stec – za udział w eliminacjach okręgowych XXXV Olimpiady Biologicznej
 • Ewa Kuchta – za udział w etapie okręgowym XXX Olimpiady Języka Angielskiego

Klasa IId – wychowawca Waldemar Białousz

 • Katarzyna Małecka – za uzyskanie tytułu finalisty Olimpiady Historycznej szczebla okręgowego oraz udział w etapie centralnym Konkursu Wiedzy o NATO
 • Kamil Wojas – za zajęcie miejsca III drużynowo w wojewódzkim Konkursie PCK w ratownictwie medycznym
 • Maciej Stolarski – za zajęcie miejsca III drużynowo w wojewódzkim Konkursie PCK w ratownictwie medycznym

Klasa IIe – wychowawca Elżbieta Gosek

 • Magdalena Idzik – za inicjatywę i zorganizowanie akcji "FANTOM"
 • Maciej Bator – za aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim
 • Karolina Rusak – za zajęcie II miejsca w akcji "Szukaj zysku w odzysku"

Klasa IIf – wychowawca Artur Czuja

 • Artur Woźniak – za prowadzenie warsztatów informatycznych dla uczniów klas pierwszych
 • Łukasz Cepowski – za udział w II etapie Olimpiady Informatycznej oraz prowadzenie warsztatów informatycznych dla uczniów klas pierwszych oraz zajęcie 2 miejsca w powiecie i 14 w województwie w Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży "Kwadratura Koła"
 • Bartłomiej Bryła – za prowadzenie warsztatów informatycznych dla uczniów klas pierwszych
 • Bartosz Bukowski – za zajęcie 1 miejsca w powiecie i 6 w województwie w Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży "Kwadratura Koła" oraz udział w zawodach matematycznych "Test Matematyka plus – Oxford Świat bez granic"
 • Grzegorz Pacholczyk – za udział w zawodach matematycznych "Test Matematyka plus – Oxford Świat bez granic"