Posiedzenie Rady Pedagogicznej (08.2014)

Posiedzenie Rady Pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2014/2015 odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2014 roku o godz. 1200.