Podsumowanie Konkursu im. Aleksandra Patkowskiego (06.2017)

30 czerwca 2017 r. w piątkowe popołudnie w kazimierzowskim zamku miało miejsce uroczyste podsumowanie XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bonum Publicum Nagroda Burmistrza Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego.

Zebranych gości oraz laureatów powitał Wojciech Dumin dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury. Uroczystość uświetniła obecność Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek oraz Posła na Sejm Marka Kwitka. Burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski przypomniał postać Aleksandra Patkowskiego – jego osiągnięcia i związki z Sandomierzem. Podzielił się z zebranymi wiadomością iż wieloletni przewodniczący Jury konkursu Wiesław Myśliwski rezygnuje z funkcji ze względu na stan zdrowia oraz inne liczne obowiązki w Warszawie. Zapewnił, iż konkurs będzie kontynuowany a jego forma zapewne ulegnie ewolucji. Następnie zostały odczytane protokoły Jury i poznaliśmy nazwiska laureatów. Po czym odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień.

Krzysztof Burek, członek zarządu Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego oraz redaktor naczelny "Zeszytów Sandomierskich" wygłosił laudację laureatów nagrodzonych prac.

Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek pogratulowała wszystkim nagrodzonym oraz wyróżnionym, doceniła wkład konkursu w promocję regionu świętokrzyskiego. Dyrektor I LO Collegium Gostomianum i zarazem Przewodniczący Jury edycji dla młodzieży, Krzysztof Zieliński zwrócił uwagę na rolę poznawczą i wychowawczą jaką odgrywa konkurs w budowaniu świadomości lokalnej młodego pokolenia.

Sekretarz konkursu, Dariusz Szczygielski

Protokół »»»

Zdjęcia »»»