Terminy egzaminów i rady pedagogicznej

Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się 20 sierpnia 2019 roku o godz. 9.00 w sali 71 w budynku szkoły.

Poprawkowy egzamin z matematyki (klasa druga) odbędzie się 27 sierpnia 2019 roku o godz. 9.00 w sali 58 w budynku szkoły.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej inaugurujące nowy rok szkolny odbędzie się 29 sierpnia 2019 roku o godz. 9.00 w sali 36 w budynku szkoły.