• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
 • (15) 832-52-45

Dokumenty

Wszystkie informacje o naszej szkole

 1. Statut wraz z WSO I LO Collegium Gostomianum
 2. Regulamin e-dziennika "Mobireg"
 3. Rejestr zbiorów
 4. Zasady organizowania wyjazdów autokarowych
 5. Program doradztwa zawodowego 2018/2019
 6. Program wychowawczo-profilaktyczny 2018/2019

Druki

 1. Procedury uzyskiwania zwolnień z wf: doc
 2. Podanie o przyjęcie do I LO CG na rok szkolny 2017/18: odt, doc
 3. Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia: odt
 4. Ocena efektywności udzielonej PPP: odt
 5. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny: odt
 6. Informacja o pracy nauczyciela: odt, doc, pdf
 7. Klasyfikacja plenarna:  doc
 8. Szablon zestawienia klasyfikacyjnego: ods, xls
 9. Dyplomy dla uczniów: odt, doc
 10. Wpisy do książek: odt, doc
 11. Karta wycieczki:  doc

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Różne

 1. Losy absolwentów: szablon odt, doc
 2. Hymn szkolny: pdf
 3. Czcionki CG: zip