• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
 • (15) 832-52-45

Dokumenty

Wszystkie informacje o naszej szkole

Dokumenty szkolne

 1. Statut wraz z WSO I LO Collegium Gostomianum
 2. Regulamin e-dziennika "Mobireg"
 3. Regulamin edukacji zdalnej
 4. Rejestr zbiorów
 5. Zasady organizowania wyjazdów autokarowych
 6. Program doradztwa zawodowego 2019/2020
 7. Program wychowawczo-profilaktyczny 2020/21
 8. Klauzula informacyjna SIO 2019/20
 9. Klauzula RODO 2019/20

Programy nauczania i podręczniki

Opieka zdrowotna w szkole

Opieka stomatologiczna

Druki

 1. Procedury uzyskiwania zwolnień z wf: doc
 2. Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia: odt
 3. Ocena efektywności udzielonej PPP: odt
 4. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny: odt
 5. Informacja o pracy nauczyciela: odt, doc, pdf
 6. Klasyfikacja plenarna:  doc
 7. Szablon zestawienia klasyfikacyjnego: ods, xls
 8. Dyplomy dla uczniów: odt, doc
 9. Wpisy do książek: odt, doc
 10. Karta wycieczki:  doc

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Różne

 1. Losy absolwentów: szablon odt, doc
 2. Hymn szkolny: pdf
 3. Czcionki CG: zip
 4. Logo szkoły: format svg, format png, czcionka Familiar Pro Bold