"Tak było od początku świata, że pełza żółw a orzeł lata, że śpiewa słowik, a jaskółka kreśli kółka" - Jan Sztaudynger

O Lidze

Liga Ochrony Przyrody – ogólnopolskie stowarzyszenie, którego celem jest ochrona przyrody. Liga jest najstarszą organizacją ekologiczną w kraju. Została założona 9 stycznia 1928 roku. Godłem jest żubr z nazwą organizacji. Prezesem Zarządu Głównego LOP jest dr inż. Ryszard Kapuściński.

Władzami naczelnymi organizacji są:

 •     Krajowy Zjazd Delegatów
 •     Zarząd Główny
 •     Główna Komisja Kontrolno-Rewizyjna
 •     Główny Sąd Koleżeński

Struktura LOP

W strukturze organizacji występuje podział na terenowe i podstawowe jednostki organizacyjne. Do tych pierwszych należą "okręgi" i "oddziały". Na władze tych jednostek składają się Zjazdy (odpowiednio Okręgu lub Oddziału), Zarządy, Komisje Rewizyjne (we wszystkich okręgach i większych oddziałach, liczących ponad 15 kół podstawowych). Na szczeblu okręgów działają także sądy koleżeńskie.

Podstawową jednostką organizacyjną Ligi jest koło (klub) działające w przedszkolach, szkołach i innych instytucjach. Władzami jednostek podstawowych są Walne Zgromadzenia Członków oraz zarządy składające się z 3 członków: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

Cele LOP

 • prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego,
 • popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody,
 • zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac,
 • inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.

Metody działania

 • edukacja społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży w sferze ochrony przyrody i świadomości ekologicznej,
 • działalność wydawnicza,
 • działalność popularyzatorska,
 • działania interwencyjne,
 • lobbing na rzecz ochrony przyrody i środowiska,
 • współpraca z administracją rządową i samorządową.

Liga Ochrony Przyrody wydaje miesięcznik "Przyroda Polska" z wkładką edukacyjną.

Zobacz:

Opublikowano 21.06.2012 r.