"Tak było od początku świata, że pełza żółw a orzeł lata, że śpiewa słowik, a jaskółka kreśli kółka" - Jan Sztaudynger

XIX Międzyszkolna Sesja Ekologiczna (06.2016)

Dnia 7 czerwca 2016 roku odbyła się w Collegium Gostomianum XIX Międzyszkolna Sesja Ekologiczna, której hasło brzmiało "Wisła – lustro Sandomierza". Zbliżający się 2017 rok będzie poświęcony Wiśle – królowej polskich rzek, nasza sesja była zwiastunem tej idei. Pretekstem do obchodów jest 550 rocznica pierwszego polskiego wolnego flisu na Wiśle. "W wyniku postanowień II pokoju toruńskiego Polska odzyskała panowanie nad całym biegiem żeglownej Wisły. Rok 1467 stał się tym samym pierwszym rokiem wolnej żeglugi wiślanej, rozpoczynającym najwspanialsze lata historii Polski" Gdańsk był ostatnim i docelowym portem, do którego spływały Wisła komięgi, kozy, szkuty, dubasy i galary. W okresie największego rozkwitu gospodarki folwarcznej w ciągu jednego roku przez Wisłę przepływało ponad pół tysiąca szkut, tyle samo dubasów, blisko 1000 komięg, a także blisko trzystu tratew. Zajmujący się rzecznym spływem towarów flisacy stanowili onegdaj liczną grupę zawodową, której król Władysław IV Waza nadał przywileje cechowe. Tylko w trzech miastach w Polsce jest pomnik flisaka: Toruń, Grudziądz i Kamieńczyk.

Nasza sesja była zapowiedzią obchodów Roku Rzeki Wisły w Sandomierzu. Działania, których zwieńczeniem było nasze spotkanie, obejmowały szereg konkursów, które były skierowane do dzieci i młodzieży z całego Powiatu Sandomierskiego.

Nagrody zostały wręczone przez Pana Burmistrza Marka Bronkowskiego, Pana Dyrektora Krzysztofa Zielińskiego, Panią Profesor Barbarę Sobieraj, Panią Profesor Joannę Pieronkiewicz-Szpernal, do kolejnego wręczania nagród zostali poproszeni Pan Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu dr. Janusz Suszyna i Pan Dyrektor Krzysztof Zieliński oraz pomysłodawczyni konkursu fotograficznego Pani dr. Renata Stawowy.

Po wręczeniu nagród nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy przez Pana Dyrektora, wykonanej w oparciu o przygotowane prace.

Kolejnym punktem programu było przedstawienie pt "Legenda o rybaku i złotej rybce", przygotowane przez uczniów klasy 2D pod opieką Pani Profesor Marty Korzynek, Pani Profesor. Agnieszki Kunys-Łukawskiej, Pani Profesor Bożeny Myl-Ciszkiewicz. Było ono dedykowane naszym najmłodszym kolegom i koleżankom z przedszkoli i szkół podstawowych. Następnie sesję umilił nam występ grupy młodzieży z I LO, był to montaż słowno-muzyczny pt "Wisła – lustro Sandomierza", przygotowany przez Panią Renatę Stawowy i Pana Wojciecha Kawę. Po przedstawieniach wszyscy zostali zaproszeni na 10-minutową przerwę.

Po przerwie zaprosiliśmy wszystkich gości, nauczycieli i uczniów naszej szkoły na prelekcje na temat "Strefy mikroklimatyczne rejonu sandomierskiego" – doktora Janusza Suszyny, naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Kolejnym wykładem było wystąpienie pana Marka Juszczyka, prezesa Zarządu PTTK w Sandomierzu na temat – "Łodzie wiślane". Następny gość Pan Iwo Patryn, przewodnik turystyczny zapoznał nas z tematem "Bobry w Sandomierzu". Na zakończenie wykładów wystąpiły uczennice naszej szkoły, Iga Delegiewicz (kl. 2A), Katarzyna Urbańska (kl. 2D), "Sandomierz – miasto z wiślanej mgły" – Wisła pod Sandomierzem w literaturze. Wszystkie wykłady były godne uwagi, bardzo zaciekawiły zebraną młodzież naszej szkoły.

W uroczystej sesji wzięli udział zaproszeni goście prelegenci; Pan dr. Janusz Suszyna – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pan Marek Juszczyk – prezes Zarządu Oddziału PTTK
w Sandomierzu, Pan Iwo Patryna – przewodnik turystyczny.

Honorowym patronatem naszą sesję w tym roku objęli; Starosta Powiatu Sandomierskiego – Pan Stanisław Masternak, Burmistrz Miasta Sandomierz – Pan Marek Bronkowski oraz Kurator Oświaty w Kielcach - Pan Kazimierz Mądzik. Otrzymaliśmy również wsparcie finansowe od Prezesa Pilkingtona Sandoglass – Pana Krzysztofa Granickiego, Prezesa Zakładu Inżynierii Kolejowej – Pana Marka Leśkiewicza, oraz właścicieli firm handlowo – usługowych; "Wilmax" – Państwa Lidii i Wojciecha Czerwców, "Roma" – Pana Janusza Goraja, "Jap" – Pan Janusza Pońskiego, jeszcze raz dziękujemy wszystkim sponsorom za pomoc.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w XX Międzyszkolnej Sesji Ekologicznej już za rok!

Zdjęcia »»»

Opublikowano 13.06.2016 r.