"Tak było od początku świata, że pełza żółw a orzeł lata, że śpiewa słowik, a jaskółka kreśli kółka" - Jan Sztaudynger

Przyrodnicze spotkania z nauką (10.2016)

Kontynuując cykliczne spotkania z nauką w październiku br. zostały zorganizowane profilaktyczne pogadanki z przedstawicielkami Świętokrzyskiego Klubu "Amazonek" – działającymi w sandomierskiej Filii przy ulicy Mariackiej 1. Jest to organizacja samopomocowa, niemedyczna, służąca wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom dotkniętym rakiem piersi.

Filia w Sandomierzu powstała w 2000 roku. Obecnie liczy 50 osób z terenu miasta i powiatu sandomierskiego. Celem organizacji jest dostarczanie kobietom chorym na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienie im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia. Jednym z istotnych zadań klubu jest zaznajomienie społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji.

W ramach profilaktyki, wczesnego wykrywania raka piersi młodzież z następujących klas: 2C, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E uczestniczyła w spotkaniach zorganizowanych na zajęciach WDŻ. Mieliśmy okazję nauczyć się samobadania piersi korzystając z modeli ćwiczeniowych oraz z praktycznej wiedzy Prelegentek.

Przekazane treści są cenne nie tylko dla kobiet ale również dla mężczyzn, bowiem statystyki wykazują, że coraz częściej spotykany jest u nich rak sutka. Pamiętajmy, że rak piersi wcześniej wykryty jest wyleczalny.

B.S.

Opublikowano 25.10.2016 r.