"Tak było od początku świata, że pełza żółw a orzeł lata, że śpiewa słowik, a jaskółka kreśli kółka" - Jan Sztaudynger

XX Międzyszkolna Sesja Ekologiczna – podsumowanie (06.2017)

Podstawą do zorganizowania XX jubileuszowej sesji ekologicznej pod hasłem: "Przyroda – moja miłość" był Światowy Dzień Ochrony Środowiska przypadający na 5 czerwca. Sesja odbyła się 8 czerwca 2017 roku i została objęta honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Kielcach.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Starszy Wizytator Pani Małgorzata Lipa, Naczelnik Wydziału Oświaty w Sandomierzu Pan Janusz Suszyna, Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów Pan Adam Lubera, Prezes Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu Pan Zbigniew Golec, Sekretarz LOP  w Tarnobrzegu Pani Zofia Maziarz.

Po rozpoczęciu sesji Pani Małgorzata Lipa, Pan Dyrektor Krzysztof Zieliński i Pani Renata Stawowy otwarli pokonkursową wystawę fotograficzno-literacką " Pomniki przyrody – świadkowie historii". W trakcie sesji został zaprezentowany spektakl teatralny pt. "Ekologiczny Czerwony Kapturek" przygotowany przez klasę 2F pod opieką p. Marty Korzynek i p. Agnieszki Kunys-Łukawskiej.

Następnie wręczono nagrody w konkursach:

  • plastycznym "Przyroda – moja miłość" dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych,
  • plastycznym "Przyroda – moja miłość" dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
  • fotograficzno-literackim "Pomniki przyrody – świadkowie historii" adresowanym do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców/opiekunów i/lub dziadków.

Kolejnym punktem programu był wykład pt. "Miejsce człowieka w przyrodzie" dr Małgorzaty Makowskiej-Brzychczyk z UJK w Kielcach Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu.

Prezentację nt. "Dzika przyroda jakiej nie znamy... I wolelibyśmy nie poznać" przygotował  Paweł Oszczędłowski z klasy 2C (przyrodniczej). Prezentował ją dwukrotnie: raz dla gości z Mołdawii, a następnie dla zainteresowanych uczniów i nauczycieli uczestniczących w sesji.

Na zakończenie odbył się międzyklasowy konkurs o Nagrodę Dyrektora Szkoły nt. "Z biologią za pan brat" – przygotowany i prowadzony przez Sylwię Ścibisz, Katarzynę Ścibisz, Natalię Łącką, Pawła Oszczędłowskiego z klasy 2C (przyrodniczej). Pierwsze miejsce wywalczyła młodzież z klasy 2F, drugie z klasy 2A , a trzecie z klasy 2D. Pan Dyrektor ufundował dwa kosze owoców dla zwycięskich klas.

Sponsorami tegorocznej sesji byli: Adam Lubera – Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów, Stanisław Masternak – Starosta Sandomierza, Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza, Marek Leśkiewicz – prezes Zakładu Inżynierii Kolejowej – Leśkiewicz, Kosmala Spółka Jawna w Sandomierzu, Jerzy  Baran – dyrektor operacyjny Pilkington Sandoglas – Sp.z.o.o w Sandomierzu, Tomasz Chmielarz właściciel Księgarni  im. Sióstr Chodakowskich w Sandomierzu, Janusz Goraj – właściciel firmy PHU "Roma" w Sandomierzu, Lidia i Wojciech Czerwcowie – właściciele firmy PHU "Wilmax" w Sandomierzu, Leszek Pachuta – Dyrektor Naczelny Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu.

Organizatorami sesji byli: Joanna Pieronkiewicz-Szpernal, Marta Korzynek, Agnieszka Kunys-Łukawska, Anetta Duszyńska-Baska, Renata Stawowy, Barbara Sobieraj. Pomocą służył Pan Dyrektor Krzysztof Zieliński.

Sesję prowadziły: Anna Laskowska i Maria Mazur z klasy 1A pod opieką Barbary Sobieraj.

Zdjęcia »»»

Opublikowano 11.06.2017 r.