"Tak było od początku świata, że pełza żółw a orzeł lata, że śpiewa słowik, a jaskółka kreśli kółka" - Jan Sztaudynger

Pomniki przyrody – świadkowie historii (09.2017)

Sandomierz to nie tylko muzeum architektury pod gołym niebem, ale również "żywe muzeum przyrody". W zgiełku dnia codziennego nie zawsze zauważamy te wielowiekowe dęby, rozłożyste lipy czy też wijące się lessowe wąwozy. Dlatego też postanowiono uwiecznić dla kolejnych pokoleń te fragmenty przyrody, które zostały objęte ochroną pomnikową.

Na XX Międzyszkolnej  Sesji Ekologicznej w ILO Collegium Gostomianum w Sandomierzu zorganizowano konkurs międzypokoleniowy pod hasłem "Pomniki przyrody – świadkowie historii". Zespół złożony z dziecka, rodziców, opiekunów i/lub dziadków miał za zadanie dostarczyć pracę składającą się z dwóch elementów:

  •  zdjęcia autorskiego przedstawiającego dowolny pomnik przyrody znajdujący się w pobliżu miejsca zamieszkania Autorów lub na terenie woj. świętokrzyskiego,
  • historii związanej z tym pomnikiem zapisanej w dowolnej formie literackiej, na przykład: opis, wywiad, list, opowiadanie, legenda, wiersz, wspomnienie, pamiętnik.

Słowo "historia" należało rozumieć szeroko jako, np. "wydarzenia historyczne" lub "prywatne dzieje ludzi".

W oparciu o przysłane prace konkursowe powstała  wystawa literacko-plastyczna. W okresie wakacyjnym można ją było oglądać w czytelni Biblioteki Pedagogicznej na ul. M. Sokolnickiego w Sandomierzu. Wystawa będzie trwać do końca września.

Serdecznie zapraszamy.

Organizatorki : Barbara Sobieraj i Renata Stawowy.

Opublikowano 20.09.2017 r.