"Tak było od początku świata, że pełza żółw a orzeł lata, że śpiewa słowik, a jaskółka kreśli kółka" - Jan Sztaudynger

Sprzątanie Świata 2017: "Nie ma śmieci – są surowce" (10.2017)

Dobiegła końca realizacja corocznej akcji ekologicznej Sprzątanie Świata przez młodzież naszej szkoły pod opieką nauczycieli.

Jest ona częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza.

W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia."Sprzątanie świata – Polska" to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzone są działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukiwane są  i w miarę możliwości usuwane dzikie wysypiska. "Sprzątanie Świata - Polska" angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.

W nowym roku szkolnym – od 17 września do 16 października 2017 r. – na lekcjach wychowawczych do sprzątania Sandomierza pod opieką nauczycieli wychowawców przystąpiły następujące klasy:

 1. 1A – op. Monika Czajka
 2. 1B – op. Krystyna Chmielowiec
 3. 1C – op. Bożena Myl-Ciszkiewicz
 4. 1D – op. Barbara Sobieraj
 5. 1E –  op. Joanna Mróz
 6. 1F –  op. Małgorzata Proć
 7. 2B –  op. Agnieszka Kunys-Łukawska
 8. 2C –  op. Agnieszka Białousz
 9. 2D –  op. Zbigniew Drobek
 10. 2E – op. Katarzyna Kapała-Głąb
 11. 3C – op. Renata Stawowy

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do podejmowania kolejnych ekologicznych wyzwań.

Barbara Sobieraj – koordynator akcji.

Zdjęcia »»»

Opublikowano 18.10.2017 r.