"Tak było od początku świata, że pełza żółw a orzeł lata, że śpiewa słowik, a jaskółka kreśli kółka" - Jan Sztaudynger

XXI Międzyszkolna Sesja Ekologiczna – podsumowanie (06.2018)

W związku ze Światowym Dniem Ochrony Środowiska, który przypada na 5 czerwca zorganizowaliśmy już XXI Międzyszkolna Sesję Ekologiczną ph. "Sandomierz – przyrodniczą ostoją". Odbyła się ona w środę 6 czerwca.

Sesję rozpoczął spektakl teatralny pt. Przygody Baby Jagi z elektrośmieciami w wykonaniu klasy 1D pod opieką Marty Korzynek i Agnieszki Kunys-Łukawskiej.

Następnie wręczono nagrody w konkursach:

  • plastycznym pt. "Przyroda ożywiona i nieożywiona Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej" adresowanym do przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych,
  • na komiks pt. "Przyrodnicza podróż po Sandomierzu i Ziemi Sandomierskiej" adresowanym do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych,
  • na mini przewodnik pt. "Przyrodnicza podróż po Sandomierzu i Ziemi Sandomierskiej adresowanym do uczniów klas VII i gimnazjów,
  • na logo i hasło o ochronie środowiska nawiązujące do przyrody ożywionej i nieożywionej Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej adresowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Kolejnymi punktami sesji były:

  • występ Łukasza Roli z klasy 1D z zespołem CREATIVES,
  • prezentacja pt. "Oczy Antarktyki – czyli jak zostałem pingwiniarzem" – przedstawiona przez Damiana Czajkę, przyrodnika, ratownika medycznego, uczestnika wyprawy antarktycznej,
  • wykład pt. "Mikroklimat Ziemi Sandomierskiej" oraz film "Sandomierski szlak winiarski, który jest wynikiem warunków mikroklimatycznych regionu" – zaprezentowane przez dr Janusza Suszynę, naczelnika Wydziału Oświaty w Sandomierzu.

Nagrody zakupiono dzięki sponsorom: Staroście Miasta Sandomierza, Burmistrzowi Miasta Sandomierza, Prezesowi Zakładu Inżynierii Kolejowej w Sandomierzu Panu Markowi Leśkiewiczowi, Dyrektorowi Operacyjnemu Pilkington Sandoglas – Sp.z.o.o w Sandomierzu, Panu Jerzemu Baranowi, Panu Tomaszowi Chmielarzowi właścicielowi Księgarni im. Sióstr Chodakowskich w Sandomierzu, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Staszów Panu Adamowi Lubera, Ks. Leszkowi Pachuta – Dyrektorowi Wydawnictwa Diecezjalnego w Sandomierzu, Panu Wojciechowi Czerwcowi i Januszowi Gorajowi właścicielom firm papierniczych i poligraficznych.

Organizatorami sesji były Joanna Pieronkiewicz-Szpernal, Marta Korzynek, Agnieszka Kunys-Łukawska, Anetta Duszyńska-Baska i Barbara Sobieraj. Pomysłodawcą hasła tegorocznej sesji był Pan Dyrektor Krzysztof Zieliński.
Sesje prowadziły Natalia Cygan, Zuzanna Zimnicka i Paulina Floras przy pomocy Emilii Mach i Moniki Witczak pod opieką Barbary Sobieraj.

Zdjęcia »»»

Opublikowano 12.06.2018 r.