"Tak było od początku świata, że pełza żółw a orzeł lata, że śpiewa słowik, a jaskółka kreśli kółka" - Jan Sztaudynger

90 lat Ligi Ochrony Przyrody (11.2018)

W piątek 16 listopada 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu odbyła się konferencja organizowana pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega i Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego pt. "Historia i Dzień dzisiejszy Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu".

Referat okolicznościowy 40 lat Tarnobrzeskiej Ligi Ochrony Przyrody wygłosił Jan Prokop – wieloletni nauczyciel biologii, społecznik oddany idei ochrony przyrody. Działania LOP w Tarnobrzegu w zakresie czynnej ochrony przyrody scharakteryzował Janusz Wepsięć – przewodniczący LOP w Tarnobrzegu. Na temat projektowanego rezerwatu przyrody "Dolina Smarkatej" opowiadał Piotr Bednarek, a działalność Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 opisał Konrad Niedźwiedź. Podsumowaniem konferencji był spektakl audiowizualny Diaporama – przyroda naszego regionu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciela władz samorządowych, opiekunowie Szkolnych Kół LOP.

B. Sobieraj – opiekun SK LOP

Zdjęcia »»»

Opublikowano 20.11.2018 r.