• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
  • (15) 832-52-45

Lata 1994-2002

Wszystkie informacje o naszej szkole

Założenia

Głównym zadaniem wymiany młodzieży szkolnej jest poznanie i zrozumienie oraz ścisła współpraca młodzieży Niemiec i Polski. Co to oznacza? Oznacza to, że mamy tworzyć możliwości wzajemnego zbliżenia młodych ludzi z obu krajów podczas wspólnych programów. Da im to możliwość poznania rówieśników i ich codziennego życia w czasie wolnym, w szkole czy podczas pracy, jednoczesnej nauki języka, badania historii i realiów partnerskiego kraju. I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum chce w ten sposób umożliwić wzajemne zrozumienie, pomagać w przezwyciężaniu uprzedzeń i wspierać proces pojednania między Polakami a Niemcami.

I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum stawia sobie następujące cele:

  • poszerzać i pogłębiać istniejącą wymianę młodzieży,
  • umożliwiać realizację inicjatyw młodzieży,
  • popierać działania młodych ludzi na rzecz wolnej Europy,
  • organizować wspólne spotkania i realizować w ich trakcie ciekawe programy.

Rys historyczny

Wrzesień 1989 r. Delegacja z Sandomierza odwiedziła przyszłe miasto partnerskie Emmendingen. Wizyta dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Al. Patkowskiego, Jana Świtalskiego w Goethe-Gymnasium. Wyrażone zostało życzenie rozpoczęcia wymiany szkolnej.

4 kwietnia 1990 r. Orkiestra szkolna Goethe-Gymnasium składająca się z 36 muzyków przyjechała wraz z dwojgiem rodziców i tłumaczem, Dorotą Wittstock, do Sandomierza. Została ona serdecznie przywitana i miała możliwość zagrania dwóch koncertów: jednego na Zamku Kazimierzowskim i drugiego w Kościele Św. Józefa. Także podczas Niedzieli Palmowej orkiestra miała zaszczyt uczestniczyć w mszy w Katedrze sandomierskiej z czytaniami w języku niemieckim i polskim. Duża ilość zebranych w Niemczech lekarstw i odżywek dla dzieci została przekazana lekarzom szpitala w Sandomierzu. Te pierwsze bardzo pozytywne przeżycia zachęciły panią Ulrike Ziegler, opiekunkę orkiestry z Emmendingen, jak i nauczycieli i dyrekcję I Liceum Ogólnokształcącego do dalszej współpracy.

21 września 1990 r. Orkiestra szkolna Goethe-Gymnasium przyjęła 36 uczniów i 3 nauczycielki z Polski, m.in. Panią wicedyrektor Barbarę Radzimowską. Niestety, zapewnienia dotacji finansowych dla wspólnych projektów między polską i niemiecką młodzieżą, wyrażone w listopadzie 1989 r. przez podpisanie przez kanclerza Niemiec Helmuta Kohla i premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego porozumienia "Gemeinsame Erklärung" z 14.11.1989 roku o dwustronnej współpracy i pojednaniu między naszymi narodami, nie objęły jeszcze ówczesnego wyjazdu - w następnym roku nastąpiła w tym względzie poprawa.

24 października 1991r. Nieliczna delegacja z Goethe-Gymnasium, w skład której weszli dyrektor Heinz Michael Röll, pani Ulrike Ziegler i jedna z uczennic klasy maturalnej, zaproszona została na Tydzień Kultury do Sandomierza. Przy tej okazji dyrektorzy obu szkół spotkali się po raz pierwszy. Miały miejsce zapewnienia dalszej współpracy.

28 marca 1992 r. Do Emmendingen przyjechało z wizytą 34 uczniów i 7 nauczycieli z Sandomierza.

16 października 1992 r. "Jak można ożywić młode partnerstwo między szkołami"? Gimnazjum im. J.W. Goethego zorganizowało wraz z Liceum i innymi sandomierskimi szkołami średnimi wymianę nauczycieli. Dzięki temu spotkaniu pojawiły się nowe impulsy do dalszych działań dla obu szkół. Poza 7 nauczycielami i 24 uczniami z Goethe-Gymnasium z sąsiedniej szkoły Technisches Gymnasium do Sandomierza przyjechało 3 nauczycieli, a z Zespołu Szkół Odzieżowych dalszych 7 nauczycieli, wszystko to w celu nawiązania kontaktów. Obydwie szkoły, oprócz Goethe-Gymnasium, podpisały umowy o partnerskiej współpracy.

19 kwietnia 1993 r. Goethe-Gymnasium przyjęło na tydzień 37 uczniów i 7 nauczycieli I Liceum w Sandomierzu. Byli wśród nich: Anna Nowak, Elżbieta Gosek, Aleksandra Stola, Barbara Tęgiewicz, Mirosław Paweł Kukiełka, Roman Batko i Jan Lasek. Także i to spotkanie nacechowane było wielką serdecznością.

20 października 1993 r. 25 uczniów i 4 nauczycieli z Goethe-Gymnasium wybrało się z wizytą do Sandomierza. Tym razem nauczyciele chemii, Barbara Tęgiewicz i Dieter Knoch mieli możliwość zaprezentowania metody wydobycia siarki w Siarkopolu, największym złożu siarki w Europie.

23 kwietnia 1994 r. Delegacja 31 uczniów i 5 nauczycieli (Anna Nowak, Elżbieta Gosek, Barbara Tęgiewicz, Zbigniew Wójcik i Waldemar Białousz) przybyła do Emmendingen, aby po ekumenicznym nabożeństwie, z muzyczną oprawą orkiestry szkolnej z Goethe-Gymnasium, podpisać Dokument o Wzajemnej Współpracy. Obecny był m.in. dyrektor Jan Świtalski. Wieczorem na cześć gości szkolna orkiestra przedstawiła musical "Ferdynand".

9 września 1994 r. Rewizyta z Emmendingen w Sandomierzu. Od roku 1995, na prośbę polskiej strony ustalony został nowy harmonogram wymiany na rok przyszły. Grupy uczniów podczas wymiany miały być mniejsze, turystyczne atrakcje miały zejść na dalszy plan, natomiast na pierwszy plan wysunąć się miały prace projektowe. Pobyty miały zostać przedłużone z 8 do 10 dni.

14 września 1995 r. W Emmendingen odbyła się pierwsza próba wprowadzenia w życie omawianych idei. Goethe-Gymnasium przyjęło 34 uczniów i 4 nauczycieli (Annę Nowak, Barbarę Tęgiewicz, Mirosława Pawła Kukiełkę, Joannę Pacholczak). W ciągu tygodnia opracowany został projekt dotyczący ochrony środowiska. W sumie 68 uczniów podzielonych na kilka grup pracowało z opiekunem dydaktycznym i tłumaczem, przedstawiając później swoje osiągnięcia.

Październik 1995 r. Z okazji pięciolecia partnerstwa miast do Sandomierza zostali zaproszeni dyrektor H. M. Röll i Pani U. Ziegler.

31 maja 1996 r. Uczniowie i nauczyciele z Emmendingen przyjechali do Polski. Po raz pierwszy uczniowie wspólnie odwiedzili Oświęcim. Można było tu, podczas zwiedzania obozu, zobaczyć niecodzienny obraz trzymających się za ręce Polaków i Niemców, zamyślonych i przejętych. Ten sygnał był dla inicjatorów zachętą do kontynuacji pracy związanej z przeszłością naszych narodów.

15 października 1997 r. Do Emmendingen przybyła grupa polskich nauczycieli i uczniów.

8 października 1998 r. Niemieccy uczniowie i nauczyciele przyjechali do Sandomierza.

17 marca 1999 r. Siedmioosobowa grupa uczniów pod opieką Pana Zbigniewa Drobka, z okazji Dnia Otwartych Drzwi w Goethe-Gymnasium, przedstawiła program poetycki o Adamie Mickiewiczu, recytując poezję i czytając fragmenty utworów polskiego wieszcza w języku niemieckim.

1 maja 1999 r. Mała grupa nauczycieli obu szkół wykorzystała wolne dni, aby spotkać się w Legnicy. Z Sandomierza przyjechali Państwo Tęgiewiczowie i Zbigniew Drobek, a z Emmendingen Joachim Kiefer i Ulrike Ziegler. Spotkanie miało na celu omówienie i przygotowanie jesiennego projektu tematycznie związanego z dziedziną biogenetyki.

26 września 1999 r. Grupa 21 uczniów i 3 nauczycieli, m.in. Elżbieta Gosek, która z Anną Nowak od początku współpracy bardzo aktywnie uczestniczyła w pracach na rzecz wymiany, przyjechała do Emmendingen.

27 listopada 1999 r. Mała, sześcioosobowa grupa z Sandomierza, pod opieką nauczycielki chemii, Barbary Tęgiewicz spotkała się w Hofstetten w Schwarzwaldzie z grupą niemieckich uczniów pod opieką nauczyciela religii, Joachima Kiefera. Tam w ciągu siedmiu dni pracowali oni nad tematem "Etyczno-moralnych aspektów technologii genetycznej", podsumowując wyniki w wydanej broszurze w języku polskim i prezentacji multimedialnej w języku niemieckim.

6 listopada 2000 r. Grupa 23 niemieckich uczniów i ich 2 opiekunów odwiedziła Sandomierz. Wśród opiekunów był Pan Stefano Marino, który po raz pierwszy odwiedził Polskę.

1 września 2001 r. I Liceum Ogólnokształcące przeprowadziło się do dawnej swojej siedziby, do Collegium Gostomianum. Na inaugurację roku szkolnego wśród zaproszonych gości przybyli również przyjaciele z Goethe-Gymnasium: Pan dyrektor Röll, Pan Kiefer i Pan Marino. Dyrektor Röll ufundował nagrodę za Wspieranie Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z pucharem przechodnim.

15 września 2001 r. Z Sandomierza przybyła do Emmendingen grupa 20 uczniów i 3 nauczycieli. Również tym razem została podjęta praca nad doskonaleniem form współpracy. Analiza ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, uczniów, rodziców miała pomóc w ustaleniu formy wymiany i priorytetów stawianych przez organizatorów.

18 stycznia 2002 r. Wizyta wicedyrektora Christopha Grießhabera i Pana Joachima Kiefera. Omawiany i przygotowywany był projekt w ramach akcji Comenius. Trzecią szkołą uczestniczącą w projekcie była partnerska szkoła Goethe-Gymnasium - gimnazjum z Francji z Six-Fours. Nauczycielami odpowiedzialnymi za realizację projektu byli ze strony polskiej: w pierwszym roku projektu: Waldemar Białousz i Agnieszka Marzec, a w drugim roku Barbara Tęgiewicz.

Zestawienie ilości uczniów i nauczycieli biorących udział w wymianie partnerskiej w latach 1990-2001:

  • Uczniowie niemieccy - 202;
  • Nauczyciele niemieccy - 34;
  • Uczniowie polscy - 276;
  • Nauczyciele polscy - 46.

Źródło: Collegium Gostomianum. Nauczyciele, uczniowie i ich szkoła, rozdz. Szkoły partnerskie: I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu - Goethe-Gymnasium w Emmendingen., oprac. Z. Drobek.