Salon Maturzystów w Kielcach (09.2016)

13 września 2016 roku uczniowie trzecich klas naszej szkoły wzięli udział w Salonie Maturzystów w Kielcach przygotowanym przez OKE w Łodzi na terenie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Nasi maturzyści wzięli udział w spotkaniach z dyrekcją OKE w Łodzi oraz ze specjalistami poszczególnych przedmiotów z OKE, podczas których uzyskali szczegółowe informacje o wymaganiach egzaminacyjnych i wskazówki dotyczące dobrego przygotowania do egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów.

Spotkaniom informacyjnym towarzyszyły prezentacje wyższych uczelni z całego kraju.

Miesięcznik PERSPEKTYWY przygotował dla maturzystów szczegółowy informator o możliwościach studiowania w uczelniach państwowych i prywatnych na terenie całego kraju.

Salon Maturzystów Kielce 2016 - zdj 1  Salon Maturzystów Kielce 2016 - zdj 2  Salon Maturzystów Kielce 2016 - zdj 3