Hieronimki 2016

W tym roku szkolne świętowanie, tzw. Hieronimki, rozpoczęliśmy dzień wcześniej. 29 września o godz. 18.30 na dziedzińcu Szkoły odbył się spektakl teatralny "Bień 1920", zrealizowany na podstawie listów Adama Bienia, przygotowany przez Staszowski Ośrodek Kultury.

Zdjęcia »»»

30 września 2016 r. odbyła się sesja naukowa pod hasłem Per aspera od astra.

Spotkanie rozpoczął Pan Dyrektor Krzysztof Zieliński. Następnie ks. dr Michał Grochowina przybliżył zebranym postać Świętego Hieronima ze Strydonu. Pani Wicedyrektor Barbara Tęgiewicz przestawiła sylwetki absolwentów Collegium Gostomianum w wykładzie "Oni sięgnęli gwiazd". Prelekcji towarzyszyły wystawy okolicznościowe, poświęcone Ministrowi Adamowi Bieniowi, Profesorowi Andrzejowi Schinzlowi, Profesorowi Krzysztofowi Stankowi i Profesor Zofii Solarzowej oraz wystawa prac, będąca pokłosiem wrześniowej edycji Parnasu Szkolnego. Pogratulowano również Panu Piotrowi Sobolewskiemu, absolwentowi roku 1979, uzyskania tytułu doktora hab. nauk medycznych. Część naukową zakończył Pan Michał Domka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu wykładem "Jak osiągnąć sukces na własną miarę".

Podczas Hieronimek odbyła się promocja książki "Hieronimki 2010-2015", wydanej przez Towarzystwo Naukowe Sandomierskie w ramach realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych pn. "Mała Ojczyzna – Sandomierskie", zleconego przez Powiat Sandomierski.

Kolejnym punktem obchodów było wręczenie nagród w konkursach językowych im. Gostomskich, przez potomka rodziny Gostomskich, Dietera von Gostomskiego.

Hieronimki zakończyły się występem Chóru Szkolnego i Ślubowaniem klas pierwszych na Sztandar Szkoły.

Zdjęcia »»»