Wolontariat i archeologiczna przygoda (2016.10)

Uczennice klasy 3B i 3F (Angelika Szewc i Natalia Sobczyk) jako wolontariuszki uczestniczyły 8 października 2016 r. w zajęciach warsztatowych "Objazdowego Muzeum Archeologicznego" w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy parafii p.w. Chrystusa Króla w Tarnobrzegu. W sobotnim spotkaniu wzięli udział podopieczni placówki wraz ze swoimi opiekunkami. Wolontariuszki pomagały uczestnikom warsztatów samodzielnie wykonywać przedmioty wzorowane na pradziejowych artefaktach oraz uczestniczyły wspólnie z nimi w lekcji otwartej prowadzonej przez archeologa, panią Mariyą Avramovą, z Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciela I LO CG Dariusza Szczygielskiego.

"Objazdowe Muzeum Archeologiczne" jest zadaniem realizowanym przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu w ramach projektu Kultura Dostępna, skierowanym do osób w naszym regionie, które mają utrudniony dostęp do kultury z powodu barier przestrzennych, materialnych, społeczno-mentalnych oraz niepełnosprawności. W ramach zadnia są przeprowadzane działania poza siedzibą Muzeum Okręgowego, których celem jest promowanie ważnej części dorobku kulturowego, jaką jest dziedzictwo archeologiczne, zachęcenie do jego poznawania oraz zainspirowanie do odwiedzania muzeów w swoim regionie i w całej Polsce. Ponadto jest kształtowana świadomość historyczna i tożsamość kulturowa oraz ułatwienie odbioru wystaw o tematyce archeologicznej prezentowanych w muzeach. Partnerem projektu jest Caritas Diecezji Sandomierskiej, w którego placówce 8 października odbyły się zajęcia. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wolontariat niesie wartości sam w sobie, a w przypadku tych zajęć we współpracy z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu pozwolił na zdobycie wiedzy, jak postępować w przypadku odkrycia zabytku archeologicznego, a także przybliżenie pracy archeologa i historyka.

Dariusz Szczygielski

Objazdowe Muzeum Archeologiczne (1) Objazdowe Muzeum Archeologiczne (2) Objazdowe Muzeum Archeologiczne (3)

Objazdowe Muzeum Archeologiczne (4) Objazdowe Muzeum Archeologiczne (5) Objazdowe Muzeum Archeologiczne (6)