Uczniowie Collegium Gostomianum w DPS (11.2016)

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i zaprezentowanie przedsięwzięć młodzieży Collegium Gostomianum prowadzonych w celu upamiętnienia działalności oddziału "Jędrusiów" na terenach Sandomierszczyzny odbyło się w środę 23 listopada 2016 r. w Domu opieki Społecznej w Sandomierzu.

O Izbie Pamięci Oddziału Partyzanckiego "Jędrusiów" opowiadał Karol Kusik. Pieśni patriotyczne śpiewały:Emilia Lichocka i Alicja Śmielak, przy akompaniamencie Kacpra Pacholczaka i Karola Bogdańskiego. Poezję patriotyczną zaprezentowali: Maria Niemiec, Dominika Kowalska, Kacper Burek.

Opieka: B.Myl-Ciszkiewicz

Wizyta w DPS 11.2016 Wizyta w DPS 11.2016 Wizyta w DPS 11.2016 Wizyta w DPS 11.2016 Wizyta w DPS 11.2016