Zajęcia ze studentami z Taylor University (01.2017)

W dniach od 9 do 20 stycznia 2017 roku odbywają się w naszej szkole specjalne zajęcia ze studentami z Taylor University w Indianie. Amerykańscy goście już po raz kolejny w historii kontaktów z Collegium Gostomianum wcielają się w rolę egzaminatorów i przez kilka godzin dziennie prowadzą konwersacje podobne do ustnego egzaminu maturalnego. Dziękując im za poświęcony czas i zaangażowanie wyrażamy zarazem nadzieję, że zechcą nas odwiedzić ponownie.

Urzędowi Miejskiemu w Sandomierzu dziękujemy z kolei za przekazane pamiątek dla naszych gości.

(zd)

Wizyta studentów z Taylor University