Sportowe aktualności (02.2017)

I Międzyklasowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

Zachęcamy wszystkie dziewczęta naszej szkoły do udziału w międzyklasowym turnieju piłki nożnej.

  • Zespół składać się powinny maksymalnie z 6 zawodników.
  • Na boisku przebywa równocześnie 3 zawodników + bramkarz.
  • Czas trwania jednego meczu wynosi 2 x 10 minut.
  • Zgłoszeń proszę dokonywać u swoich nauczycieli wychowania fizycznego do dnia 24.02.2017 r.

Nauka jazdy na nartach

Po raz pierwszy organizujemy w naszej szkole naukę jazdy na nartach dla uczniów naszej szkoły.

  • Nauka odbywać się będzie na stoku w Konarach koło Klimontowa.
  • Uczestnicy ponoszą tylko koszty dojazdu do wyciągu, kupna karnetów i ewentualnego wypożyczenia nart.
  • Naukę jazdy na nartach zapewnia szkoła.
  • Zgłoszeń proszę dokonywać u swoich nauczycieli wychowania fizycznego do dnia 17.02.2017 r.

(pk)