Światełko dla Armii Krajowej (02.2017)

W dniu 14 lutego 2017 uroczystość upamiętniająca 75 rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową była doskonałą lekcją patriotyzmu, w której uczestniczyła delegacja uczniów I LO Collegium Gostomianum wraz z pocztem sztandarowym szkoły.

Z inicjatywy posła na Sejm, pana Marka Kwitka, hołd bohaterom Armii Krajowej został oddany przez żołnierzy i uczniów sandomierskich szkół ponadgimnazjalnych. Znicze zapalono na kwaterze poległych pielaszowiaków, żołnierzy sandomierskiego 1 batalionu wchodzącego w skład 2 pułku piechoty Legionów Armii Krajowej, którzy polegli w bitwie pod Pielaszowem, oraz na symbolicznej mogile dowódcy pułku ppłk Antoniego Kruka-Wiktorowskiego. Pan Marek Kwitek w swoim wystąpieniu przybliżył tło historyczne i znaczenie tego wydarzenia dla losów Polaków.

Dzięki uczestnictwu w takiej uroczystości wychowanie patriotyczne młodego pokolenia możemy realizować nie tylko tradycyjnie w murach szkoły.

Dariusz Szczygielski

Ak 1  Ak 2  Ak 3  Ak 4 Ak 5