Wojskowa oferta edukacyjna (02.2017)

13 lutego 2017 r. w Collegium Gostomianum odbyło się spotkanie młodzieży klas trzecich z przedstawicielami resortu Obrony Narodowej. Wśród przybyłych gości byli:

  • reprezentanci Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z Dęblina: Szef Katedry Nawigacji Lotniczej płk Grzegorz Rosłan, podchorążowie oraz Pan Adam Bierzyński z Biura Promocji i Rekrutacji WSOSP;
  • p.o. szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach – ppłk Wiesław Loch;
  • przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu: Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Krzysztof Leśniak, Szef Wydziału Rekrutacji mjr Zbigniew Turczyniak wraz z oficerami WKU.

Swoją obecnością zaszczycili nas również: Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej Senator Jarosław Rusiecki i Poseł na Sejm RP Pan Marek Kwitek.

Celem spotkania było przedstawienie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie na kierunkach wojskowych i cywilnych oraz prezentacja oferty rekrutacyjnej Sił Zbrojnych RP, przygotowana przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Sandomierzu.

Marta Korzynek

Zdjęcia »»»