Współpraca z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim (02.2017)

22 lutego br odbyły się w naszej szkole pierwsze zajęcia w ramach współpracy nawiązanej z Instytutem Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wykład i ćwiczenia dla uczniów klasy 3F pt.: Kontrola obrazu. O manipulacyjnych kontekstach wizualności – przeprowadził pracownik Katedry Filozofii Społecznej dr Tomasz Peciakowski.

Jest to pierwszy etap realizowanego przez KUL projektu edukacyjnego: Upowszechnienie wiedzy o wybranych zjawiskach społecznych i studiach wyższych na kierunkach związanych z naukami społecznymi wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem projektu jest przybliżenie uczniom wybranych zjawisk społecznych, z którymi młodzi ludzie mogą spotkać się osobiście lub w debacie publicznej. Ukazanie mechanizmów tych zjawisk, ich genezy i skutków społecznych pozwoli uczniom nie tylko na poprawę własnych kompetencji społecznych, ale również powiększy ich zasób wiedzy, możliwy do wykorzystania w trakcie egzaminu maturalnego. Oferta jest skierowana do uczniów klas trzecich i drugich.

Koordynatorem projektu ze strony KUL jest dr hab. Grzegorz Adamczyk, natomiast ze strony szkoły realizacją działań kierują nauczyciele: Katarzyna Kapała-Głąb, Marta Korzynek, Dariusz Szczygielski.

Dariusz Szczygielski

Zdjęcia »»»