Wycieczka do Lublina klas 2C i 2D (03.2017)

Przyjemne i pożyteczne

Głównymi celami wycieczki do Lublina dwóch klas drugich, która odbyła się 24 marca 2017 roku, było uczestniczenie w Dniu Otwartym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz wizyta w teatrze. Uczniów najbardziej zainteresowała oferta Wydziałów Biologii i Chemii. Po niezwykle interesujących wykładach i prezentacjach na tych wydziałach, wszyscy udali się na spacer główną arterią Lublina w kierunku Starego Miasta. Ukoronowaniem wyprawy był spektakl teatralny pt. "Ludzie inteligentni" Marca Fayeta w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Ta niezwykle błyskotliwa sztuka wzbudziła salwy śmiechu i pozostawiła niezatarte wrażenia. To był naprawdę przyjemnie i pożytecznie spędzony dzień.

Opiekunowie: Katarzyna Kapała-Głąb, Iwona Pacholec-Bryła, Renata Stawowy

Zdjęcia »»»