226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (05.2017)

Delegacja młodzieży I LO CG wraz z pocztem sztandarowym upamiętniła rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uczestnicząc w uroczystych obchodach. Organizatorami obchodów byli: Starosta Sandomierski Stanisław Masternak oraz Burmistrz Miasta Sandomierza Marek Bronkowski.

W Bazylice Katedralnej odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny, następnie przemarsz wszystkich uczestników na miejsce uroczystości przed tablicą pamiątkową na ścianie Ratusza, gdzie zebrani wysłuchali hymnu państwowego, modlitwy za twórców Konstytucji 3 Maja oraz poległych w obronie Narodu i Ojczyzny, którą poprowadził proboszcz Bazyliki Katedralnej ks Zygmunt Gil. Następnie głos zabrali organizatorzy i Poseł na Sejm Pan Marek Kwitek, który przypomniał okoliczności uchwalenia konstytucji. Odczytany został list Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek do uczestników obchodów. Następnie pod tablicą pamiątkową delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów oraz znicze. Obchody dopełniła Rota i wiązanka melodii patriotycznych w wykonaniu Sandomierskiej Orkiestry Dętej. Uroczystości takie jak dzisiejsza są dobrą lekcją patriotyzmu oraz pozwalają młodzieży docenić wkład Polski do dorobku europejskiego konstytucjonalizmu.

Dariusz Szczygielski

Obchody 3 Maja 1  Obchody 3 Maja 2  Obchody 3 Maja 3  Obchody 3 Maja 4  Obchody 3 Maja 5  Obchody 3 Maja 6