Uroczyste pożegnanie abiturientów (04.2017)

28 kwietnia 2017 r. odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich naszej szkoły. O godz. 12.00 w Katedrze Sandomierskiej odprawiona została msza święta, a o godzinie 13.00 w sali gimnastycznej Collegium Gostomianum zostały wręczone nagrody i świadectwa oraz tytuły honorowe.

Tytuł Primus Inter Pares i statuetkę Jana Długosza otrzymał Paweł Lubański z klasy 3F.

Wybitnymi Wychowankami w Dziedzinie Nauk Przyrodniczych zostali: Konrad Mazur z klasy 3B i Kamil Rudyszyn z klasy 3A.

Tytuł Wybitnego Humanisty otrzymał Paweł Strojewski z klasy 3F.

Najwyższą średnią ocen w szkole uzyskała Aleksandra Chyła z klasy 3C.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele "Stowarzyszenia My i Wy Zofii i Leonarda Świrkulów", którzy dla trojga uczniów, tj. Alicji Rybak, Pawła Lubańskiego i Kamila Rudyszyna, ufundowali stypendia.

Wśród przybyłych gości byli: Starosta Sandomierski Pan Stanisław Masternak, Kasztelan Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej Pan Karol Bury, Pani Małgorzata Lipa z Kuratorium Oświaty, Członkowie Kapituły Stowarzyszenia Wychowanków Confraternitas Gostomianum i Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego, Pan Dariusz Socha z Urzędu Miasta w Sandomierzu, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Pani Aldona Szwagierczak-Stępień i Pani Agnieszka Łukasiewicz wraz z podopiecznymi, Pani Marta Chorab i Pani Barbara Chmielewska z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu oraz burmistrzowie i wójtowie gmin.

Honorowi Dawcy Krwi otrzymali symboliczne „Kropelki”.

Na zakończenie spotkania abiturienci odsłonili tablo Maturzyści 2017.

Występ Chóru Szkolnego pod opieką Pana Wojciecha Kawy i montaż słowny, przygotowany przez uczniów klasy 2F pod opieką Pani Agnieszki Kunys-Łukawskiej, zakończył uroczystość.

Zdjęcia »»»

(fot. Marta Korzynek)