Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Collegium Gostomianum (04.2017)

Początki naszego klubu sięgają szkolnych obchodów Święta Niepodległości. Wtedy akces do naszego klubu wyraziło 40 uczniów. 28 kwietnia br. zorganizowaliśmy uroczystą inaugurację Klubu Historycznego w naszej szkole. W naszych działaniach chcemy kierować się wartościami, które przyświecały żołnierzom AK: Ojczyzna, obowiązek, państwo, niepodległość. Dla nas szczególnym wzorcem jest postać Zbigniewa Kabaty "Bobo" – patrioty i obywatela.

Nasze uroczystości zaszczycili wyjątkowi goście: Alicja Kaszyńska (kombatant AK), Renata Czajkowska (zastępca dyrektora Gimnazjum w Dwikozach), Janusz Jakubowski (prezes koła ŚZŻAK w Sandomierzu), Dariusz Bożek (przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega), Krzysztof Zieliński (dyrektor Collegium Gostomianum) i dr Piotr Kurek (wiceprezes Zarządu Głównego ŚZŻAK w Warszawie).

Zarząd szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej stanowią: Kamila Papka, Dominika Niemiec, Urszula Piątek, Oskar Iwaszko, Alicja Kaszyńska i Waldemar Białousz.

Oprawę artystyczną naszemu spotkaniu zapewnili: Kamila Papka, Magdalena Lasota, Jakub Cupisz, Karol Kusik, Karol Widuch i Mikołaj Duda. Dziękujemy.

Waldemar Białousz – prezes klubu

Zdjęcia »»»