Młodzi miłośnicy Bazyliki Katedralnej (06.2017)

19 czerwca br. odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród laureatom Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Bazylice Katedralnej w Sandomierzu. Pomysłodawcą konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Bazyliki Katedralne a współorganizatorem I LO CG.

Konkurs składał się z dwóch etapów tj. eliminacji wstępnych polegających na samodzielnym rozwiązaniu w formie pisemnej testu (zadania otwarte, zamknięte) oraz finale obejmującym wypowiedź ustną utrzymaną w konwencji opowiadającego przewodnika przed komisją konkursową w Bazylice Katedralnej.

Komisja konkursowa w składzie:

  • Ks. prałat Zygmunt Gil – przewodniczący komisji;
  • Dariusz Szczygielski – wiceprzewodniczący komisji
  • Ks. Marek Bednarz – sekretarz komisji;
  • Ks. Michał Grochowina – członek komisji.

Konkurs skierowany był do uczniów sandomierskich szkół ponadgimnazjalnych. Do eliminacji wstępnych przystąpiło łącznie 26 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego CG i II Liceum Ogólnokształcącego. Do finału zakwalifikowało się ośmiu uczniów. Wyniki finału:

  • Bartłomiej Kielasiński – laureat nagrody I stopnia;
  • Wojciech Drzymalski – laureat nagrody II stopnia;
  • Małgorzata Trznadel – laureat nagrody III stopnia;
  • Aleksandra Drab – wyróżnienie;
  • Katarzyna Stefańska – wyróżnienie;
  • Dominika Mazur – wyróżnienie.

Uczniowie zostali nagrodzeni albumami, dyplomami a także nagrodami rzeczowymi oraz uzyskali legitymacje Młodzieżowego Przewodnika z uprawnieniami do obsługi ruchu turystycznego w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu, co stwarza dla nich możliwość podjęcia pracy w wakacje przy oprowadzaniu grup turystycznych.

Dariusz Szczygielski

Konkurs Wiedzy o Bazylice Katedralnej 1 Konkurs Wiedzy o Bazylice Katedralnej 2