Gratulacje dla tegorocznych maturzystów (07.2017)

W swoim imieniu oraz Państwa Profesorów I LO Collegium Gostomianum pragnę złożyć gratulacje tegorocznym maturzystom. Odebrane wyniki i świadectwa dojrzałości potwierdziły znakomite przygotowanie maturzystów do egzaminu maturalnego. Świetne wyniki z przedmiotów obowiązkowych, 
widoczne w wielu 100% rozwiązanych arkuszach maturalnych, oraz bardzo dobre wyniki z przedmiotów dodatkowych sytuują absolwentów naszej szkoły w gronie najlepszych w kraju. Średnie wyniki naszych maturzystów są od kilku do kilkunastu procent wyższe niż wyniki licealistów w kraju.

Serdecznie gratulujemy maturzystom i życzymy pomyślnej rekrutacji na wybrane kierunki studiów.

Dyrektor Krzysztof Zieliński