Informatyczne zielone garnizony (07.2017)

I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum zostało wybrane do udziału w projekcie "Informatyczne zielone garnizony". Jest to program pilotażowy zainicjowany i organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej przy współpracy z Ministerstwem Edukacji. Koordynatorem programu jest Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Celem projektu jest wprowadzenie do szkół nowatorskich rozwiązań w nauczaniu informatyki z uwzględnieniem obrony cybernetycznej. Założonym efektem praktycznym jest przygotowanie informatyków - specjalistów na potrzeby wojska oraz środowiska cywilnego.

Projekt realizowany będzie od roku szkolnego 2017/18 w ciągu trzech lat nauki uczniów klasy 1A (profil matematyczno-informatyczny) w postaci dwóch dodatkowych godzin informatyki w tygodniu. Ogólna tematyka zajęć to specjalizacja webmaster – front-end, back-end i bazy danych.

(rb)