Podziękowanie za organizację X Zjazdu Absolwentów (10.2017)

W dniach 6-8 października 2017 roku przeżywaliśmy bardzo ważne dla całej społeczności szkolnej wydarzenia. W piątek obchodziliśmy coroczne Święto Szkoły HIERONIMKI i ślubowanie uczniów klas pierwszych. W tym dniu także rozpoczęliśmy uroczyste obchody 415-lecia szkoły. Odbył się 45 Parnas Szkolny a teatr szkolny CEGIELNIA zaprezentował spektakl Sławomira Mrożka "Tango". W sobotę odbyły się główne uroczystości X Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów Collegium Gostomianum. Gościliśmy prawie 500-osobową grupę absolwentów, którzy zdawali maturę między 1946 a 2010 rokiem. W niedzielę odbyło się w szkole posiedzenie Stowarzyszenia Absolwentów Confraternitas Gostomianum.

W imieniu własnym oraz uczestników Zjazdu Absolwentów pragnę serdecznie podziękować Państwu Profesorom, pracownikom administracji i obsługi naszej szkoły oraz bardzo licznej grupie uczniów zaangażowanych w organizacje zjazdu.

Dziękuję bardzo Pani Bożenie Myl-Ciszkiewicz, Pani Agnieszce Kunys-Łukawskiej i Pani Marcie Korzynek oraz młodzieży za organizację Parnasu Szkolnego oraz przygotowanie specjalnego numeru czasopisma szkolnego SPÓJNIA.

Dziękuję Pani Joannie Pieronkiewicz-Szpernal oraz zespołowi teatru szkolnego CEGIELNIA za wspaniałe przedstawienie zaprezentowane w piątek w Domu Katolickim.

Dziękuję Pani dyr. Barbarze Tęgiewicz oraz Panu Waldemarowi Białouszowi za przedstawienie wystąpień naukowych z historii Collegium Gostomianum na 19. Święcie Szkoły HIERONIMKI.

Dziękuję Panu Zbigniewowi Drobkowi i nauczycielom języków obcych za organizację konkursów językowych i przygotowanie wręczenia nagród w konkursach językowych Gostomskich.

Dziękuję Pani Agnieszce Białousz i uczniom klasy 2E za zapalenie zniczy na grobach nauczycieli i pracowników w imieniu uczestników Zjazdu.

Dziękuję księdzu Markowi Bednarzowi i księdzu Wojciechowi Kani za koncelebrę Mszy Świętej uczestników Zjazdu.

Dziękuje Pani Krystynie Chmielowiec za przygotowanie słodkiego poczęstunku dla gości Zjazdu Absolwentów.

Dziękuję bardzo Panu Wojciechowi Kawie i całemu chórowi szkolnemu za oprawę ślubowania klas pierwszych i artystyczną oprawę Zjazdu Absolwentów. Chór zabrzmiał i wyglądał pięknie. Od wielu uczestników Zjazdu przyjmowałem podziękowania za Wasz piękny występ.

Dziękuję bardzo Państwu Profesorom oraz licznej grupie młodzieży pracującej w piątek (klasa 2B) przy przygotowaniu materiałów dla uczestników Zjazdu, uczniom zajmującym się rejestracją uczestników oraz uczniom prowadzącym przemarsz uczestników od Katedry do szkoły.

Dziękuję Panu Dariuszowi Szczygielskiemu i członkom pocztu sztandarowego szkoły za piękne uczestniczenie w piątek, w dniu ślubowania oraz w sobotę w katedrze, w czasie przemarszu i w szkole w czasie głównych uroczystości Zjazdu Absolwentów.

Dyrektor I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu Krzysztof Zieliński

Zdjęcia (przygotowała Marta Korzynek) »»»