X Zjazd Absolwentów I LO CG – zdjęcia (10.2017)

Prezentujemy dokumentację fotograficzną X Zjazdu Absolwentów I LO Collegium Gostomianum wykonaną przez Panią Martę Korzynek.

Zdjęcia »»»