Pożegnanie Jana Berasia (10.2017)

Urodził się 25 stycznia 1933 roku w Dacharzowie. Ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w 1959 roku uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego. Pracę nauczyciela wychowania fizycznego rozpoczął we wrześniu 1959 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej Górniczej w Rudzie Śląskiej , a od 1 września 1961 roku w I Liceum Ogólnokształcącym, w Sandomierzu, skąd 31 sierpnia 1991 roku odszedł na zasłużoną emeryturę po 31 latach pracy zawodowej.

Pana Profesora Jana Berasia cechowała duża dbałość o rozwój fizyczny i zdrowie powierzonej mu młodzieży. Wiele czasu poświęcał na urządzanie sali gimnastycznej i boisk sportowych. Dzięki swojej zapobiegliwości zgromadził duże ilości sprzętu sportowego. Jego wychowankowie zajmowali najwyższe miejsca w zawodach piłki siatkowej, koszykówce, piłce ręcznej i lekkiej atletyce w kraju, dawnym województwie kieleckim i tarnobrzeskim. Był współorganizatorem wielu imprez sportowych na trenie miasta np. Biegu Pokoju. Pełnił funkcję sekretarza miejskiego Szkolnych Klubów Sportowych. Współpracował z klubem sportowym Wisła w Sandomierzu prowadząc sekcję siatkówki mężczyzn w lidzie międzywojewódzkiej. Swoją postawą i traktowaniem obowiązków zyskał autorytet i uznanie w środowisku sandomierskim.

Był wielokrotnie nagradzany:

  • 30 września 1991 roku otrzymał Nagrodę II stopnia Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
  • w 1981 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
  • w 1987 roku Medal Zasłużonego dla Miasta Sandomierza,
  • w 1988 roku Nagrodę Kuratora Oświaty oraz wiele razy otrzymywał Nagrody Dyrektora Szkoły.

Piękna droga życiowa Pana Profesora Jana Berasia zakończyła się 16 października 2017 roku.

Dziękujemy Panu Profesorowi za trud włożony w wychowanie licznych pokoleń abiturientów I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia

Cześć Jego Pamięci!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu.