Ogólnopolski tydzień kariery (11.2017)

W dniach 17-27 października uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego panią Monikę Kozakiewicz. Warsztaty odbywały się w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery w Sandomierzu pod hasłem "Ja na rynku pracy – moje talenty i kompetencje". Zajęcia miały uświadomić młodzież, jak istotna jest wiedza na temat własnego potencjału, własnych talentów i kompetencji w drodze do kariery zawodowej. Młodzi ludzie zastanawiali się, co oznacza dla nich kariera zawodowa i wyrażali swoje opinie na temat stereotypów osiągania sukcesu. Poznali etapy w drodze do kariery, a także dowiedzieli się, jak konstruować poprawnie cele zawodowe z wykorzystaniem metody SMART.

Warsztaty przebiegały w bardzo miłej i twórczej atmosferze a młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach.

Anetta Duszyńska-Baska

Zdjęcia »»»