Narodowe Święto Niepodległości (11.2017)

99 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

11 listopada delegacja młodzieży I LO Collegium Gostomianum wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w sandomierskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny odprawiona w Bazylice Katedralnej przez proboszcza, księdza prałata Zygmunta Gila. Po mszy zebrani wraz z pocztami sztandarowymi z towarzyszeniem Sandomierskiej Orkiestry Dętej przeszli pod pomnik 2 Pułku Piechoty Legionów na cmentarzu Katedralnym. Przemarszowi towarzyszyła honorowa asysta plutonu ułanów w mundurach z epoki, wystawiona przez Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Tutaj, ksiądz prałat dr Jerzy Dąbek – Wikariusz Generalny poprowadził modlitwę za poległych i pomordowanych. Następnie głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Powiatu Sandomierskiego – Stanisław Masternak, Burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski oraz Poseł na Sejm RP Marek Kwitek. Po wysłuchaniu wystąpień delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce, wiązanki kwiatów i znicze. Artyleria Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej wykonała salwę honorową. Na zakończenie zabrzmiała Rota i wiązanka pieśni żołnierskich.

Prowadzący uroczystość pan Wojciech Dumin w imieniu organizatorów podziękował wszystkim uczestnikom spotkania i poprosił o oddanie hołdu przez Poczty Sztandarowe.

Poprzez uczestnictwo w obchodach Narodowego Święta Niepodległości młodzież uczyła się w sposób szczególny okazywać przywiązanie do Ojczyzny, wyrażać patriotyzm, cenić suwerenność i niepodległość jako najważniejsze wartości w życiu narodu i państwa.

Dariusz Szczygielski

Zdjęcia »»»