Otwarcie pracowni komputerowej w CG (12.2017)

Z przyjemnością informujemy, że 11 grudnia 2017 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowo wyposażonej pracowni komputerowej w naszej szkole.

W uroczystości wzięli udział: Marek Kwitek – Poseł na Sejm RP, Marcin Piwnik – Członek Zarządu Powiatu Sandomierskiego, Janusz Suszyna – Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, mjr Zbigniew Turczyniak – Wojskowa Komenda Uzupełnień, Dariusz Łuczak – Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu oraz członkowie Stowarzyszenia Wychowanków Confraternitas Gostomianum: Janusz Sobolewski, Wojciech Czerwiec i Grzegorz Łuczak, a także przedstawiciele lokalnych mediów. Oprócz zaproszonych gości obecni byli również uczniowie klasy 1A oraz nauczyciel informatyki Robert Bednarz.

Dyrektor Krzysztof Zieliński po powitaniu gości przypomniał, że Collegium Gostomianum zostało wytypowane przez świętokrzyskiego kuratora oświaty do projektu "Informatyczne Zielone Garnizony" zainicjowanego i realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w 12 szkołach na terenie całego kraju. Celem projektu, jak można przeczytać w specjalnie przygotowanym programie nauczania, jest "wprowadzenie do szkół nowatorskich rozwiązań w zakresie nauczania informatyki w obszarze programowo-metodycznym i organizacyjnym z uwzględnieniem obrony cybernetycznej" oraz "praktyczne przygotowanie informatyków – specjalistów mogących znaleźć zatrudnienie po ukończeniu szkoły w rodzinnych miejscowościach czy kontynuować edukację na studiach wyższych np. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie."

Po uroczystym otwarciu głos zabrał Pan Marek Kwitek, który podkreślił m. in. znaczenie zawodów informatycznych w rozwoju naszego kraju. Następnie Pan Janusz Suszyna życzył młodzieży, która trafiła do naszej szkoły i bierze udział w zajęciach dodakowych, aby spełniła pokładane w niej nadzieje.

W celu realizacji programu Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczyło kwotę 100 tys. złotych na wyposażenie szkolnych pracowni komputerowych. Dzięki tej kwocie udało się zakupić sprzęt komputerowy wysokiej jakości i wydajności, tj. m. in. 20 stacjonarnych zestawów komputerowych z 24-calowymi ekranami Full HD, 2 projektory i 2 laptopy o tej samej rozdzielczości. W porównaniu do poprzedniego wyposażenia pracowni z 2007 r. oznacza to widoczny wzrost komfortu i wydajności pracy nauczyciela i uczniów.

W ramach programu 35 uczniów uczniów klasy 1A o profilu matematyczno-informatyczno-fizycznym realizuje na dwóch dodatkowych godzinach zajęcia ze specjalizacji webmaster. Zajęcia zaplanowane są na trzy lata i finansowane są ze środków Starostwa. Warto dodać, że z nowoczesnego wyposażenia korzystają również uczniowie pozostałych klas, w tym wszystkie klasy realizujące informatykę w zakresie rozszerzonym.

Robert Bednarz

Zdjęcia »»»