Paweł Oszczędłowski stypendystą Prezesa Rady Ministrów (12.2017)

Paweł Oszczędłowski – uczeń klasy 3C – znalazł się w gronie 133 najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego, którym przyznano stypendium Prezesa Rady Ministrów. 15 XII 2017 roku na uroczystej gali w Kuratorium Oświaty w Kielcach otrzymał akt przyznania stypendium, który, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, wręczyli: pani Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski oraz pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Stypendium to może otrzymać uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole, promocję z wyróżnieniem oraz jest wybitnie uzdolniony w określonej dziedzinie wiedzy. Paweł doskonale spełnia wszystkie te wymagania.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Renata Stawowy

Paweł Oszczędłowski 1 Paweł Oszczędłowski 2