Młodzież I LO CG uczciła bohaterów powstania styczniowego (01.2018)

W tym roku obchodzimy 155 rocznicę największego polskiego powstania narodowego. Delegacja młodzieży naszego liceum (uczniowie klasy 1A i 2A) wraz z pocztem sztandarowym oddała hołd bohaterom 1863 roku.

Uroczystości z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego odbyły się 22 stycznia na Cmentarzu Katedralnym, przy grobie porucznika Ignacego Marynowskiego. Ksiądz Marek Bednarz poprowadził modlitwę w intencji poległych powstańców oraz wszystkich którzy oddali życie w obronie ojczyzny. Poseł na Sejm RP Marek Kwitek przedstawił sylwetkę bohatera oraz nakreślił historię wybuchu powstania i pierwszych tygodni w Sandomierzu i okolicy. Stwierdził, iż z militarnego punktu widzenia powstanie poniosło klęskę, to jednak zwyciężyło moralnie budując siłę wewnętrzną rodaków i prowadząc do niepodległości. Senator Jarosław Rusiecki, przewodniczący senackiej komisji obrony narodowej podkreślił, że powstanie wpisało się w cykl zrywów niepodległościowych końca XVIII i XIX wieku a z jego tradycji czerpali później żołnierze Armii Krajowej oraz Żołnierze Niezłomni w walce o niepodległą Polskę. Na zakończenie delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze pamięci. Następnie uczestnicy spotkania przemaszerowali do kościoła pw. Św. Józefa, gdzie ksiądz dr Jerzy Dąbek odprawił mszę za poległych uczestników Powstania Styczniowego oraz zmarłych w wyniku represji carskich na zesłaniu w głębi Rosji.

Postawa porucznika Marynowskiego i jego synów, którzy zrezygnowali z życia osobistego dla dobra wspólnego i troski o losy narodu jest dla młodego pokolenia wzorem godnym upamiętnienia.

Dariusz Szczygielski

Zdjęcia »»»